Az új építési szabályok megalkotásáig változtatási tilalom lépett életbe Budakalászon, amely fontos eszköz annak érdekében, hogy az új településfejlesztési koncepció és az ezt szolgáló helyi építési szabályok megalkotásáig ne történhessenek visszafordíthatatlan folyamatok a városban.

Budakalász túlépített, zsúfolt. Az Önkormányzat egyik legfontosabb vállalása volt, hogy szigorítani fogja azokat a helyi településrendezési szabályokat, amelyek az elmúlt évtizedben lehetővé tették Budakalászon az infrastrukturális lehetőségeken felüli intenzív beépítéseket. A főépítészi irodán zajlik a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok általános felülvizsgálata. A változtatási tilalom mostani nagyobb arányú elrendelése fontos eszköz annak érdekében, hogy az új településfejlesztési koncepció és az ezt szolgáló helyi építési szabályok megalkotásáig ne történhessenek visszafordíthatatlan folyamatok.

Mályva park: ilyen volt

A településrendezési eszközök felülvizsgálata tavasszal elindult. A felülvizsgálat Budakalász teljes közigazgatási területére kiterjed és végső célja a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása. Amig ez elkészül – de legfeljebb három évig – változtatási tilalom rendelhető el. A változtatási tilalom alá eső területen főszabályként telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

„A hosszú távú érdekek mentén kialakított városfejlesztési koncepció és az ehhez igazított döntéshozatal sosem az egyszerű út, nem a könnyebb feladat. A városvezetés számára ez most rengeteg konfliktus felvállalását jelenti, de meggyőződésünk, hogy a kalásziak többségének érdekeit kizárólag ez szolgálja. Mindannyian naponta tapasztalhatjuk a következményeit az ingatlanfejlesztők érdekeit előre soroló korábbi városvezetési szemléletnek” – fogalmazott dr. Göbl Richárd polgármester a döntés apropóján.

Budakalász területén többfelé találhatók olyan területek, melyek esetében az új településfejlesztési koncepció alapján felmerült a jelenlegi szabályozás módosításának szükségessége. Ezeken a területeken a változtatási tilalom segítségével lehet elérni azt, hogy ne történjenek a leendő új szabályozást ellehetetlenítő változások az új előírások hatályba lépéséig. A változtatási tilalom nem korlátozza a terület korábban gyakorolt használatát és nem keletkeztet az önkormányzatot terhelő kártalanítási kötelezettséget.

Mályva park: ilyen lett.

A változtatási tilalomról szóló önkormányzati rendelet két mellékletben sorolja fel az érintett helyrajzi számokat. Az 1. mellékletben szereplő helyrajzi számok esetében a tilalom ideje alatt nem szabad telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani. A 2. mellékletben szereplő helyrajzi számok esetében a tilalom csak a lakóház építésére vonatkozik. Ezek a területek jellemzően kertes mezőgazdasági övezetek, ahol lakóház építése megengedett, de a feltételek felülvizsgálata ott is szükséges.

„A változtatási tilalom fontos eszköz annak érdekében, hogy az új településfejlesztési koncepció és az ezt szolgáló helyi építési szabályok megalkotásáig ne történhessenek már visszafordíthatatlan építkezések, ingatlanbeépítések. A szakbizottság tagjaival, a városvezetéssel és Kálmán Kinga főépítésszel a fenntarthatóságot, az organikus fejlődést és a helyben élők életminőségét szem előtt tartva dolgozunk az új városfejlesztési koncepción” – állítja Dr. Váli István építészmérnök, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.

A színekkel jelölt budakalászi területeken változtatási tilalom lép életbe. A rózsaszínnel jelzett területrészek esetében a korlátozás ideje alatt nem szabad telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani. A sárgával jelzett területeken a tilalom csak a lakóház építésére vonatkozik. Ezek jellemzően kertes mezőgazdasági övezetek, ahol lakóház építése megengedett, de a feltételek felülvizsgálata ott is szükséges.

A június utolsó napján született rendelet elfogadásakor a képviselő-testület véleménye ebben a kérdésben megosztott volt, csak a 2011 Egyesület képviselői támogatták a javaslatot. A vitában a fideszes képviselők az érintett ingatlantulajdonosok érdekeit féltették, a városvezetés képviselői és a főépítész azonban az új szabályozás megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra érvényes korlátozás szükségességére hivatkoztak. Végül kilenc igen, egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett a testület elfogadta az előterjesztést és megalkotta a város több területét érintő változtatási tilalomról szóló rendeletét.

 

Forrás: www.budakalasz.hu