Sor került az önkormányzat éves, rendes közmeghallgatására. Az önkormányzati közmeghallgatás egyben határozatképes képviselő-testületi ülés is volt, amely előre meghatározott napirend szerint zajlott. A közmeghallgatásra előzetesen közel száz kérdés érkezett írásos formában az önkormányzathoz. A felvetett kérdéseket témák szerint csoportosítva válaszolta meg Dr. Göbl Richárd polgármester, Forián-Szabó Gergely és Nagel István alpolgármesterek, valamint Dr. Váli István Frigyes, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. A négy óra hosszat tartó esemény rendkívül informatív volt, hatékony eszmecserére került sor a kalászi városlakók és az önkormányzat képviselői között. Dr. Göbl Richárd polgármester az eseményen beszámolt az új városvezetés első harminc munkanapjáról, az elmúlt időszak fejleményeiről, valamint a hivatal új munkaszervezési rendjéről. A polgármesteri beszámoló itt olvasható.
(Forrás és Fotó: Budakalász  hivatalos weboldala)

Forián-Szabó Gergő alpolgármester összefoglalója a közmeghallgatásról:

80 kérdést küldtek be az önkormányzathoz  a közmeghallgatás előtt és helyben is számos kérdés elhangzott.  A CivilKalász összegyűjtötte és témakörökre bontva összefoglalta az elhangzott információkat:

1. Közlekedés:
a. Ezentúl minden fejlesztésnek elengedhetetlen, központi része lesz a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségének javítása, megteremtése. Tervezik a legkritikusabb helyeken járdák építését, vagy a meglévők használhatóvá tételét. Pl.: Szentendrei út páros oldal, Budai út Páros oldal, Felsővár utca, Budakalász HÉV állomás.
b. A MÁV-HÉV-től kapott információk szerint valóban jelentős fejlesztések várhatók a HÉV-el kapcsolatban. Ezekben az önkormányzat is tevékenyen bele szeretne folyni, hogy a városnak legkedvezőbb beruházások valósulhassanak meg. Ebben nagy segítségükre lesz, hogy az egyik külsős bizottsági tag részt vesz a fejlesztések tervezésében is.
c. Helyi közlekedés: Kelet-Nyugat irányban képzelik el. Jövőre lesz kész az ezzel kapcsolatos koncepció.
d. Gyalogos közlekedés a bevásárlóközpont felé: Felvették az ügyben a BMSE-vel a kapcsolatot és igyekeznek olyan megoldást találni, ami az eddigieknél kisebb kerülőt jelent a gyalog és biciklivel bevásárolni igyekvőknek.
e. Gyalogátkelők: Terveznek több kritikus pontra is zebrát, ennek előkészítése hamarosan indul.
f. Eurovelo 6: Elsődleges szempontnak tekintik, hogy a természetben minél kevesebb változás legyen. Alternatívaként felvetették a gáton vezetett bicikliutat is, amit annak idején mi is javasoltunk. Most úgy néz ki, hogy van hajlandóság ennek a lehetőségnek a megvizsgálására is.
g. M0: Tájékozódtak a minisztériumban. Áttekintették az ütemtervet, amit, ha most elkezdenek lépésről-lépésre megvalósítani a hatóságok, akkor körülbelül 5 év múlva indulhat el az építkezés. Ha nem indulnak el ezek a lépések, akkor még többet fog csúszni. A dolgok állása szerint, előbb biztosan nem indulhat az M0 északi szektorának építése. Ha úgy látja a városvezetés, hogy nem e szerint a terv szerint haladnak az előkészítő munkálatok, akkor akár polgári engedetlenséggel is hajlandó felhívni a figyelmet ennek a fejlesztésnek a fontosságára. Az ügyben egyeztetést kezdeményeztek a környező önkormányzatokkal is, hogy közösen tudják képviselni az érdekeiket.
h. Északi elkerülő út: Elkészült az elkerülő új terve, ami már tartalmazza a lakosok védelmét célzó elemeket is., mint például a zajvédő fal, a védő-erdősáv, szükségtelen bekötések törlése. Várhatóan 2-3 év alatt elkészül majd az új út.
2. Kommunikáció:
a. Városi Facebook oldal: Igaz, hogy 74 ember tiltását szüntették meg, amikor átvették a városi Facebook oldalt, de az új szabályok megsértése miatt egy ember most is tiltva van. Az új szabályok szerint a tiltás 60 napig tart. A tiltás körülményeit, okát dokumentálják, így bármilyen vitás esetben visszakereshetőek lesznek a dokumentumok.
b. A Budakalászi Hírmondó januártól megújul, korszerű, informatív lap lesz.
3. Vasútsori óvoda: Korrigálni kell a tervet, mert nem felel meg az előírásoknak. Továbbra is számítanak pályázati pénzre, mindent megtesznek azért, hogy ne a város saját forrásából épüljön meg az új óvoda. Szeptemberre biztosan nem készül el az épület, így gondot fog okozni az évkezdés férőhelyhiány miatt, ennek megoldási lehetőségeit keresik.
4. Patakpart iskola: A kampányban sem titkolták aggályaikat az új iskolával kapcsolatban. Állami feladatot vállalt át az Önkormányzat, kedvezőtlen feltételekkel, de kényszerpályán vannak. A vállalkozó az elmúlt hónapokban nem nyújtotta be az ütemtervet, ezért csak most derült ki a csúszás. Veszélybe került az új első osztályosok iskolakezdése, félő, hogy nem tudnak szeptemberben kezdeni. 7 elsős osztályt indul várhatóan, ennyi gyermek a két meglévő iskolában nem fér el, ezért erre a helyzetre sürgősen megoldást kell találni. Az aktuális költségek alapján az is látszik, már, hogy az iskola miatt szükséges új úthálózatra nincs pénz. Ennek megteremtésétől tárgyalásokat kezdeményeztek a kormányzattal. 700 millió Ft-ra lenne még szükség ehhez. Vázlatokat örököltek ezzel kapcsolatban. A városvezetésnek vannak már konkrét terveik, amiket egy fórumon szeretnének megismertetni a környéken lakókkal.
5. Parkok, fák: Elindult az 1000 fát Budakalásznak mozgalom. A faültetéseket egy felmérés és tervezés előzi meg, azért egyelőre ebben is lakosság türelmét kérik. Ha elkészült a faültetési terv, akkor fogják a megvalósításba bevonni a lakókat is. Kérik, hogy addig senki ne ültessen közterületen magától semmit. Az egynyári növények évelőre cserélésére is koncepció készül, ezek alapján fognak hozzá a változtatásokhoz.
6. Kutyák helyzete a közterületeken: Munkacsoport alakult, akik most vizsgálják a lehetőségeket, más városok ezzel kapcsolatos szabályozásait. Ezek után hamarosan javaslatokat tesznek majd az új szabályozásra. Olyan megoldásra törekszenek, ami mindenkinek elfogatható lesz.
7. HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat): Egyelőre előkészítik a jelenlegi HÉSZ felülvizsgálatát. Addig is a kritikus helyeken megvizsgálják az általunk javasolt változtatási tilalom bevezetésének lehetőségét.
a. Természetvédelmi területek. Nem terveznek visszalépést a már megszerzett védettségtől.
b. Ipari és kereskedelmi területek: Ezeket felülvizsgálják, mert sok ilyen terület túl közel van lakóterülethez. Ilyenek pl. hulladékudvar, Lenfonó területe.
c. Lakóparkok: Nem terveznek újabb lakóparkokat építő beruházásokat ide vonzani, nem terveznek újabb belterületbe vonásokat sem.
d. Közösségi tervezés: Jelenleg annak a jogi lehetőségeit keresik, hogy ez a módszer a döntéshozatal részévé válhasson, bekerülhessen a döntéshozatali folyamatba.
e. Berdó házszámozását nem javasolják, még, mert kialakulatlan a terület. Később pontosabban lehet majd számozni. Átmeneti megoldásként javasolják, hogy olyan utcatáblákat készítettnek és helyeznek ki, amiken a HRSZ-ek vannak rajta, így a futárok, is el tudnak majd igazodni remélhetőleg. A Klisovác utcában is a kialakulatlanság miatt van most egy házszámból több is és még a páros-páratlan oldal is keveredik, ahogy egy ottlakó később elmesélte felszólalásában, Ennek elkerülése érdekében kellene még türelemmel lenni az ottlakóknak.
f. Városközpont kialakítása: Nincs még konkrét helyszín a városközpont kialakítására.
8. Pomázi ipartelep: Az új pomázi vezetéssel folytatott megbeszélések szerint jelenleg nem tervezik a Budakalásszal határos részek ipari fejlesztését. A városvezetés célja, hogy a településhatárokon, mindenhol, ahol lehetséges kieszközölje a szomszédainknál egy védett zöld sáv rögzítését a HÉSZ-ben, amit saját vállalás szerint nem fognak beépíteni.
9. Kálvária keresztjeinek újra tájolása: Valójában a kereszt eredeti irányba való visszahelyezéséről van szó, azért, hogy a város felől újra láthatóak legyenek. A felvetést jogosnak találták, de egyelőre nem aktuális.
10. Kőtörő üzem: Való igaz, hogy formai hiba miatt nem volt engedélye a kőtörőnek a Holló utcában egy ideig, de miután ezt a hibát javították, most érvényes engedéllyel rendelkezik. Egy ott lakó kérte, hogy ezt vizsgálják felül, esetleg jelöljenek ki egy olyan területet a vállalkozó számára, ami távolabb van a lakóterületektől, mert nagyon zajos és poros tevékenységről van szó.
11. Fűtés, füstölés: Az önkormányzat három irányból szeretné elejét venni a télen jellemző kellemetlen szaggal és egészségtelen levegővel járó tüzelésnek. Elsősorban szemléletformálással szeretnék elérni, hogy aki megteheti környezet-, és emberbarátabb fűtési módot használjon. Akik ezt anyagi okokból nem tudják megtenni, azoknak segíteni szeretnének megfelelő tüzelőhöz vagy fűtési lehetőséghez jutni. Ezek után szigorítani tervezik az ellenőrzést, hogy kiszűrjék, azokat, akik szennyezik a közös levegőnket.
12. Szemétszállítás: Tárgyalásokat folytatták a Zöld Bicskével. A szolgáltató november végével ígérte, hogy megszűnnek az eddig tapasztalt problémák, mert egyesülnek egy másik szolgáltatóval. Ezzel, az eddigi nehézségek megoldódnak. Jövő nyáron jár le város szerződése a szolgáltatóval, akkor fognak tudni majd más cégekkel is tárgyalni, új szerződést kötni.
13. Illegális hulladéklerakások: Igyekeznek a határos településekkel felvenni a kapcsolatot és közös megoldást találni a problémára. Kamerák felszerelése is szóba jöhet a kritikus területeken.
14. Szennyvízelvezetési gondok: DMRV-vel folytatott tárgyalásokon azt a tájékoztatást kapták, hogy a gondot leginkább az okozza, hogy sok nem oda való kerül a lefolyókba pl: gyerekcipő, ruhadarabok, építési törmelék. A kapacitás növelése hatalmas beruházás lenne.
15. DIGITV Budakalászon: Nincs akadálya annak, hogy a DIGITV Budakalászon is szolgáltasson, ha vállalja a földkábelei telepítését.
16. A tervezett Triatlonközponttal kapcsolatban semmilyen információjuk nincsen, ami jó hír.
17. A sportcsarnoknál tervezett sportkollégium építése nem kezdődött el, nincs előrelépés. Ennek az új vezetés azért örül, mert az előző grémium 7-800 millió forintos önrészt vállat a megvalósításban az építtetőtől kapott információk szerint. Krepárt Tamás volt alpolgármester erről azt mondta régebben, hogy a belügyminisztériumtól terveztek támogatást szerezni. A mostani vezetés abban bízik, hogy ennek a kifizetésére nem lesz már szükség.