A 2011 Egyesület programjában megfogalmazott cél, hogy minél több budakalászi polgár közvetlenül is be tudjon kapcsolódni a városunkat érintő döntéshozatalba. A gyakori lakossági fórumok mellett az idei évtől egy új lehetőség is nyílik erre. Elindítjuk Budakalász első közösségi költségvetési akcióját – erről is döntöttek tegnap a képviselők. Az ötleteket 2023. március 31-ig várjuk a kozossegikoltsegvetes@budakalasz.hu címre.

MI AZ A KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS?

A módszer lehetőséget teremt arra, hogy Budakalász lakosai ne kizárólag a választott képviselőkön keresztül, hanem közvetlenül is dönthessenek környezetük fejlesztéséről. Javaslatot tehetnek arra, hogy mire költsék el a városi költségvetés egy meghatározott részét, majd a közösség szavazhat a beérkezett javaslatokról. Végül a legtöbb voksot elnyerő kezdeményezések a város költségvetéséből megvalósulhatnak.

MIT JELENT EZ A GYAKORLATBAN?

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 10 millió forintos keretösszeget szavazott meg közösségi költségvetésre, arra, hogy a budakalászi polgárok által beadott ötletek közül a legnagyobb támogatottságot élvező javaslatok megvalósulhassanak.

MILYEN ÖTLETEKET VÁRUNK?

Ötleteket „Közösségi terek fejlesztése”, illetve „Közösségi programok megvalósítása” témákban várunk. Olyan helyi kezdeményezéseket, melyek elősegítik, hogy Budakalász az itt élő polgároknak ne csak lakóhelye, hanem otthona is legyen. A javaslatok legyenek közérdekűek, közösségi szemléletűek és lehetőség szerint fenntarthatók.

MENNYIBE KERÜLHET EGY ÖTLET?

Az előirányzott 10 millió forintos keret több projektre is felhasználható, tehát a keretösszegen belül lehetőség van egy nagyobb vagy több kisebb projekt benyújtására is.

HÁNY ÖTLET VALÓSULHAT MEG?

A beadott ötletek közül a budakalászi polgárok szavazati alapján a legnépszerűbb projekt(ek) valósulhatnak meg, a keretösszeg mértékéig.

KI, MIKOR ÉS HOGYAN ADHATJA BE ÖTLETÉT?

Javaslatokat a budakalászi állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek, valamint helyi civil szervezetek nyújthatnak be. Több személy, illetve civil szervezet együtt is kidolgozhat egy-egy javaslatot.

Az ötleteket 2023. március 31-ig várjuk a kozossegikoltsegvetes@budakalasz.hu címre, egy A/4-es oldal terjedelemben, amihez igény szerint mellékletek csatolhatók.

Az összefoglalóban kérjük megadni az ötlet megnevezését és rövid leírását (milyen közösségi célt szolgál, a lakosság mely részét érintheti, kik vesznek részt a megvalósításban stb.), egy hozzávetőleges költségbecslést, valamint egy kapcsolattartó magánszemélyt, elérhetőségekkel.

MI AZ ÖTLETEK SORSA A BEADÁSTÓL A DÖNTÉSIG?

A 2023. március 31-i határidőig beadott ötletek közül azokra lehet majd szavazni, amelyek egy előszűrést (az adott ötlet megfelel-e a pályázati kiírásnak, valamint műszaki, illetve jogi szempontból megvalósítható-e) követően kerülnek fel a szavazólapra. Az Önkormányzat munkatársai a hasonló, vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó ötleteket az ötletgazdákkal egyeztetve össze is vonhatják, illetve az egyes ötletek tartalmát (pl. a műszaki megvalósíthatóság érdekében) korrigálhatják. Az Önkormányzat a szavazásra bocsátandó ötleteket a város hivatalos kommunikációs felületein egységes formátumban szavazásra közzéteszi.

HOGYAN DÖNT A KÖZÖSSÉG AZ ÖTLETEKRŐL?

A szavazásra bocsátott javaslatok közül a budakalászi lakosok választhatnak (a szavazás menetéről később adunk tájékoztatást). A rendelkezésre álló keretösszegből a legtöbb szavazatot kapott ötlet(ek) valósulhat(nak) meg.

MIKOR ÉS HOGYAN VALÓSULNAK MEG A JAVASLATOK?

A megvalósításban az Önkormányzat szorosan együttműködik a nyertes ötlet(ek) gazdáival.  Cél, hogy a kezdeményezések lehetőleg 2023-ban meg is valósuljanak, de az ütemezés függhet attól, hogy a projekt milyen előkészítést (pl. tervezést, engedélyezést) igényel.

Forrás: www.budakalasz.hu