Jogászokkal egyeztetve beadványt küldtünk a  HVB-hez, amelyben kifogással élünk a Hírmondó kampányt sértő működésével kapcsolatban. Kiemeltük, hogy az önkormányzati sajtóterméknek esélyegyenlőséget kell biztosítania a jelöltek és jelölőszervezetek között. Valamelyik jelölt rágalmazása, hátrányos helyzetben való feltüntetése egyértelműen sérti ezt az alapelvet. Az események választókat megtévesztő módon történő bemutatása ellentétes a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, és sérti a jelöltek és jelölőszervezetek közti esélyegyenlőséget.