A szaharai hőség ellenére majdnem megtelt a Faluház nagyterme a József Attila utca, Csapás utca, Kántor utca és a közeli utcákban mára kialakult élhetetlen közlekedési helyzet rendezése érdekében június 24-én, délutánra összehívott lakossági fórumra. Az eseményen Fórián-Szabó Gergely alpolgármester mutatta be az előzményeket. Szele András, a közlekedés szervezéssel-tervezéssel foglalkozó Mobilissimus Kft. vezető szakértője és Bokory Gábor, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja vázolták a közlekedési anomáliák megszüntetésére tett javaslatokat. Végül Nagel István alpolgármester foglalta össze a megoldási javaslat részleteit. A lakossági fórum utolsó két órájában a jelenlévő érdeklődők kérdéseit válaszolták meg a városvezetők és a közlekedési szakértők.

Budakalász egyik legforgalmasabb utcája a József Attila utca, ami a 11-es főút felől érkező forgalmat vezeti a HÉV-átjáróhoz. A 11-es főútról nagyon kevés helyen lehet átjutni a HÉV túlsó oldalára, minden ilyen átjáró zsúfolt és alacsony színvonalú szolgáltatást nyújt, nagyok a várakozási idők és hosszúak a sorok. A Lenfonó HÉV-átjárójának visszaduzzasztása miatt a József Attila utcán is rendszeresen hosszú sorok alakulnak ki és az itt közlekedők ezeket a torlódásokat minden lehetséges módon megpróbálják kikerülni. Ennek köszönhetően a Kántor utca, a Téglási András utca és a Csapás utca is jelentős, nem oda illő átmenő forgalmat kénytelen elviselni, annak ellenére, hogy a lakó-pihenő övezetbe szabályosan már most sem hajthatna be az átmenő forgalom. A hatóság – részben létszámhiány miatt, részben jogi kiskapuk miatt – képtelen érvényt szerezni a korlátozásnak. A forgalomszámlálási adatok alapján egy átlagos csúcsidőben a Csapás utcában több autó (közel 500) halad át, mint a József Attila utcán és ez a járda nélküli utcában jelentős közlekedésbiztonsági kockázat. Ezek a jelenségek főleg munkanapokon délután jellemzőek, de sajnos szép idő esetén a 11-es út bedugulásakor már hétvégeken is egyre gyakoribbak, amikor néhány óra alatt szintén több száz autó választja ezt az irányt.

A szakértők – legalább az elkerülő utak (M0, északi elkerülő út) megépüléséig – a forgalmas útszakaszok forgalmának határozott korlátozását javasolták:

  • A Csapás utca és a Káposztás köz körzetében fix vagy mozgó (süllyedő oszlop) akadály.
  • A Kántor utcában északi irányban szakaszos egyirányúsítás és behajtási korlátozás – kivéve engedéllyel, ami kizárólag a Klenity és a Szentistvántelep állandó lakosainak járna.
  • A terület a Szentendrei út irányából Klenityen kívüli lakosok számára zsákutca lenne.
  • A Kertész utcában a Kántor és a Kanonok utcák között fix vagy mozgó (süllyedő oszlop) akadály zárná ki az oda nem való átmenő forgalmat.

A mozgó akadályok költségmegosztási elveinek részleteiről még egyeztetés szükséges. Ugyan ez költséges megoldás, de a környező utcák lakóinak átjutása, a közüzemi szolgáltatók, valamint mentők, rendőrség behajtási lehetősége így lenne a leghatékonyabban megoldható.

A Kántor utca műszaki alkalmatlanságáról már négy évvel ezelőtt indulatos üzenetváltás volt az akkori városvezetés és a civilek között, és azóta csak romlott a helyzet: a menekülő útnak használt útszakaszok egyre forgalmasabbak lettek, a napi szintű konfliktusok és az életveszélyes helyzetek állandósultak.

Cél a fenntartható városi mobilitás körülményeinek kialakítása

Tizenöt évvel ezelőtt ez egyszerűbb feladat lett volna, de jobb később, mint soha. A jelenlegi városvezetés egyik legfontosabb vállalása az volt, hogy szigorítja azokat a helyi településrendezési szabályokat, amelyek az elmúlt évtizedben lehetővé tették Budakalászon az infrastrukturális lehetőségeken felüli intenzív belterületi beépítést. Cél a fenntartható városi mobilitás körülményeinek kialakítása akkor is, ha ez időigényes folyamat: egységes szemlélet mentén, a városlakók és a közlekedést használók igényei alapján fejleszteni Budakalászt úgy, hogy támogassuk a közösségi, a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés térnyerését úgy, hogy az érthető élethelyezetek miatt mégis gépkocsival közlekedők igényeit is igyekszünk figyelembe venni.

A városlakókat középpontba állító közlekedési stratégia-alkotás elindult. A Fenntartható Városi Mobilitási Terv elkészítése (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) Budakalász számára az elkövetkező évek egyik legjelentősebb közlekedéstervezési dokumentuma lesz. A városközpont és az ahhoz közeli új beépítésű területek súlyos közlekedési problémáira és a balesetveszélyes helyzetek csökkentésére azonban azonnali megoldást kell találni akkor is, ha a megoldást jelentő M0 következő szakaszának és az északi elkerülő út megépüléséig csak a rossz és kevésbé rossz megoldások között lehet választani.

Közúti forgalomcsillapítás Budakalászon: Helyzetértékelés, lehetőségek; prezentáció

Fotó: Nagy Tamás, Forrás: www.budakalasz.hu