Küldetésünk és céljaink

2019 tavaszán többen is azt láttuk, hogy Budakalászon nagy szükség lenne egy értékalapú, lokálpatrióta közösségre, amely a város és az itt élők jövője szempontjából képes alternatívát kínálni az addigi városvezetés ellenében.

Már akkor jeleztük, hogy a fejlődés számunkra nem az, ha Kalászon valami „több” vagy „nagyobb” lesz, hanem ha az itt élők boldogabbak lesznek. Egészséges környezetet akarunk, nem akarunk több autót, több lakóparkot és nagyobb zsúfoltságot. Elég a város vagyonának elherdálásából, a sötét ügyekből, az ostoba propagandából.

Hagyjuk a politikát, csak Budakalász

Több zöldterületet, környezetünk védelmét, tiszta közéletet, hiteles tájékoztatást, fenntartható és felelős gazdálkodást, valamint Budakalász kisvárosias jellegének megtartását tűztük ki célul. Összetartó, büszke budakalászi közösség építése lebegett a szemünk előtt, akik szolidárisak a rászorulókkal, akik jó kapcsolatot tartanak a helyi közösségekkel és emberekkel. Mindezt úgy, hogy kizárólag Budakalásszal foglalkozzunk, az országos politikai pártoktól egyenlő távolságot tartva tiszta kézzel és józan ésszel dolgozunk.

2019 őszén a budakalásziak hatalmas többséggel szavaztak bizalmat a 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület programjának. Mivel polgármesterjelöltünk és valamennyi egyéni képviselőnk is győzött, stabil többséggel láttunk munkához.

A mocskolódás ellenére összefogtunk, dolgoztunk

Nem mindenki örült a korábbi jól beolajozott kapcsolatrendszer felszámolásának, a határozott döntéseknek. Volt itt a névtelen feljelentésektől a lehallgatásig minden, de a nehézségek inkább összekovácsoltak bennünket. Ellenfeleink abban reménykedtek, hogy feladjuk, de mi új iskolát, óvodát és járdát építettünk, utakat, játszótereket és intézményi épületeket újítottunk fel. A döntéseinket és a hivatali működést átláthatóvá tettük, termelői piacot szerveztünk, fákat ültettünk. Támogattuk a kalászi elesetteket, a gazdasági helyzet romlása miatt kialakult kritikus élethelyzetek enyhítésére szociális intézkedéseket hoztunk.

32 hektárral csökkentettük a beépíthető területeket

Új építési szabályokat is alkottunk, amelyek garantálják Budakalász fenntartható fejlődését és a városközpont kialakítására, a városrészek fejlesztésére is konkrét javaslatokat adnak. Minden más Budakalászt érintő országos ügyben is hatékonyan tudtuk a város érdekeit képviselni. Az északi elkerülő, a HÉV-rekonstrukció terveibe is az összes lényeges szakmai javaslatunk bekerült. Bár az állami költségvetés helyzete miatt ezek megépítése késedelmet szenved, de a tervek készen vannak, ha lesz rá pénz, a kivitelezés azonnal megkezdődhet. Ugyanez a helyzet a Patakpart Iskola körüli út és járdaépítésekkel is. A tervek készen vannak, az állami költségvetés helyzetének rendezése után itt is megkezdődhet a munka.

Jól gazdálkodtunk, gyarapítottuk a város vagyonát

A Covid-járvány, a romló gazdasági helyzet, a magas infláció és a drasztikus rezsinövekedés ellenére úgy őriztük meg Budakalász stabil működést, hogy közben a város vagyonát gyarapítottuk. A folyamatosan növekvő központi elvonások és a csökkenő állami finanszírozás pénzügyi következményeit sikeres pályázatokkal ellensúlyozni tudtuk, több régóta esedékes beruházáshoz tudtunk így forrást szerezni. Különféle megállapodásokkal, megalapozott tervekkel és pályázatokkal több mint 4 milliárd forint külső forrást tudtunk a helyi fejlesztésekbe bevonni. Ennek eredménye, hogy a már megvalósult fejlesztések mellett még idén kibővítjük az Egészségházat, a Telepi Óvoda belső terei és a Faluház udvara is megújulhatnak. Saját erőből, hitel nélkül röividesen megkezdjük a városi közvilágítás korszerűsítését is, mivel ez a a városi villanyszáma legnagyobb tétele.

Kiálltunk az igazunkért

Nem kötöttünk elvtelen kompromisszumokat, de mindenkivel tárgyaltunk, aki segíteni tudta a kalászi érdekek érvényesülését. Ha kellett, a nyomásgyakorlástól sem rettentünk vissza, az M0 északi szektor megtervezése érdekében petíciót fogalmaztunk meg, az autóút budakalászi lehajtóját pedig órákra le is zártuk.

Ígéretünkhöz híven a városnak minden feltűnően előnytelen korábbi vezetői döntés ellen jogorvoslattal éltünk. Nem nyugodtunk bele például, hogy elődeink a nagyértékű városi ingatlanokat 14 nap alatt, a Kálvária telkek esetében a piaci árnál a rendőrségi szakértő megállapítása szerint is több mint 100 millió forinttal olcsóbban adták el. A feljelentéseket megtettük, a panaszokat megírtuk, a többi már nem rajtunk múlik.

Környezetünk élhetőbb lett, Budakalász gazdagodott

Ezer új fát ültettünk és az évtizedekig szőnyeg alá söpört Lenfonó-talajszennyezés felszámolásához is nekiláttunk. Hatósági eljárásokat kezdeményeztünk, ezek eredménye, hogy a környezetvédelmi hatóság döntése immár jogerős. Bár határozatuk Budakalász tulajdonát érinti, de a kötelezés és a kármentesítés milliárdos költsége az államot terheli.

A jövőépítés érdekében igényes és átgondolt terveket készítettünk. Képviselőink civil szakmájukban is elismert szakemberek. Az önkormányzati feladataink során fontos volt, hogy pártoskodás helyett a legjobb megoldások megtalálására fordíthattuk az energiákat. Igyekeztünk Budakalász számára mindig a legjobbat kihozni és ebben rengeteg segítséget kaptunk a budakalászi magánemberektől és a helyi közösségek tagjaitól. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt években Budakalász gazdagodott, a sok munkának meglett a gyümölcse.

Folytatjuk

Nem értünk a feladatok végére, Budakalászon sok még a teendő. Ezért döntöttünk úgy, hogy elveinket, céljainkat megtartva ismét indulunk az önkormányzati választáson. Ha június 9-én a budakalásziak is úgy gondolják, folytatjuk. Budakalászért, érted.