2020 decemberében két olyan beavatkozás is történt a budakalászi dunai partszakaszon, amely ráirányította a figyelmet a terület üzleti célú hasznosítása, valamint az önkormányzati-lakossági érdekek és a természeti értékek megőrzése között egyre élesebb konfliktusokra. A budakalászi partszakasz rekreációs övezet, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, jó része pedig helyi védettséget is élvez. A városvezetés a budakalászi Duna-partot ezért egyedi tájértékként kezeli.

A partmeder a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, vagyonkezelői hozzájárulással bérleti konstrukcióban adja át magán és/vagy üzleti célra a Duna medret. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízjogi hatóság, valamint a Közlekedési Hatóság különféle tevékenységekre és vízi létesítményekre adnak ki közvetett hatásában környezetterhelő és forgalomnövelő hatású engedélyeket.

Fontos tudni, hogy a budakalászi partszakasz üdülő és rekreációs övezet. Többféle védelem alatt áll: része a Nemzeti/Országos Ökológiai Hálózatnak, Natura 2000 Duna és ártere HUDI20034 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, jó része pedig helyi védettséget is élvez.

Szakértői vizsgálatok

A városvezetés a budakalászi Duna-partot ezért egyedi tájértékként kezeli. A decemberi két eset környezetét és a teljes budakalászi partszakasz természetvédelmi szakértői vizsgálatát az Önkormányzat elvégeztette és külön dokumentumokban dolgozta fel. Rögzítette a helyszíni vizsgálatok alapján született megfigyeléseket és vizsgálta a két esettel összefüggésben született iratanyagokat is. Egy önálló dokumentumban az általános természeti állapotleírás is szerepel, ez bemutatja a természeti állapotot veszélyeztető tényezőket és rehabilitációs javaslatokat is megfogalmaz.

A dokumentálás célja az volt, hogy a helyszíni vizsgálatokra és az iratok elemzésére épülő szakértői jelentések alapján az Önkormányzat meghatározhassa saját mozgásterét és elkezdhesse a konkrét intézkedéseket. A vizsgálatok segítenek megalapozni azt, hogy az Önkormányzat miért és milyen döntéseket hozzon, milyen lépéseket tegyen a közigazgatási területéhez tartozó Duna-part szakasz természeti és táji értékeinek védelme és javítása érdekében. A problémák bemutatása a hozzájuk tartozó fotódokumentumokkal szükséges annak tudatosításához, hogy mi történik a budakalászi Duna-parton és hogyan lehet tenni a hatások mérséklése, felszámolása érdekében.

A településszintű vizsgálat Budakalászon túlmutató jelentősége az, hogy itt minden olyan természeti állapotot rontó tényező megfigyelhető, amely a többi Duna parti településen. Legjellemzőbbek és legkárosabbak az egyes magáningatlanok előtti szakaszokon a kilátás biztosítása érdekében történő illegális fakivágások, de jelentős a feltöltések, a legális vagy nem legális lejárók, kikötők építése.

Nem lehet elmenni az Eurovelo hatásai mellett sem, bár a kerékpárút-projek során igyekeztek kíméletesen eljárni a meglévő nyomvonal szélesítésével, csak időszakos és minimális területi igénybevétellel, illetve a vegetációs időn kívüli kivitelezéssel.

A fizikai behatásokon túl azonban igen nagy, és egyre fokozottabb az a közvetlen és közvetett hatás, ami a növekvő embertömeg megjelenéséből és az ezzel együtt járó gépjárműforgalom megjelenéséből fakad. Ez előnyös az üzleti vállalkozásoknak, de aggályos az ott élő budakalásziak, a nyaralótulajdonosok és a védendő környezeti értékek szempontjából. A leírt kockázatok csökkentése egységes, szakági szempontokon túllépő megoldást és határozott fellépést igényel, amit az Önkormányzat a hatóságok, a helyi egyesületek és civil szervezetek bevonásával egyeztetni akar. Az egyeztetést Rácz Miklós, a terület önkormányzati képviselője koordinálja.

A beépítéssel járó veszélyforrások

Az állapotleírás saját helyszíni megfigyelések és az illetékes nemzetipark-igazgatóságok (NPI) adatbázisa alapján állt össze. 2011-ben és 2014-ben készültek a védetté nyilvánítással kapcsolatos tanulmányok, amelyekben szintén számos konkrét adat szerepel. Az Önkormányzat 2019 őszétől 2021 márciusáig sok adatot gyűjtött össze, elsősorban a természetes élőhelyek általános állapotáról és a veszélyeztető tényezőkről. Kritikus terület az érintett budakalászi Duna meder, egyes ingatlanok, de más területrészek is érintettek, nem beszélve arról, hogy az itt jelentkező hatások sem térben, sem időben nem függetleníthetők a környezetükben lévő területektől.

A partszakaszt a közelmúltban ért nem (vagy csak félig) legális beavatkozások hatásai egyenként talán kisebbnek és átmenetinek tűnnek, de a sok kis hatás összeadódva azonban már igen káros lehet. A belterületi dunai partszakaszon már látjuk ennek jeleit, a sűrűn elhelyezkedő új sólyapályák, a mederbe nyúló széles betoncsíkok következményeit.

A hajótárolóktól vezető rövid vontatási útvonalak keresztezik a vegyes használatú Duna sétányt és nemzetközi kerékpárutat, ami szintén veszélyforrás. A partszakasz egyes részeinek vegetációja mind struktúrájában, mind természeti állapotában romlik, ezért annak ellenére, hogy nem tulajdonosa vagy kezelője a területnek, a budakalászi városvezetés lépéseket tesz a további káros folyamatok megakadályozása és a természeti értékek megőrzése érdekében.

Borítóképünk a Duna-part felmérése során készült, rajta az egyik sólyapálya már víz alatt lévő folytatásától balra lévő fűzfák csonkjai láthatók. A fák a fényért való versengés miatt a Duna felé nőnek, „dőlnek”, ami a háttérben lévő facsoportin is megfigyelhető, csak nem ebben a mértékben. A dőlés miatt lehettek „balesetveszélyesek”. Az egyik kivágott fa vastagsága kb. 38 cm volt. Az évgyűrűk alapján egy „eredetileg” kéttörzsű egyed lehetett.

 

 

További képek és háttér-információk, vizsgálati eredmények:

A BUDAKALÁSZ DUNA-PARTON TÖRTÉNT TERMÉSZETKÁROSÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA

A BUDAKALÁSZI DUNA-PART SZAKASZ ÁLLAPOTÁNAK, VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATTÉTEL AZ ÁLLAPOTJAVÍTÁSRA

A BUDAKALÁSZI DUNA-PARTON TÖRTÉNT TERMÉSZETKÁROSÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA

Forrás: www.budakalalsz.hu
Fotók:
Czinke Zsuzsanna (Talajrendezés a Duna-parton)