Egy interjú margójára

A Budakalászi Hírmondó májusi számában megjelent polgármesteri interjú a megszokott tájékoztatás mellett új elemekkel is bővült. Tartalmazott egy kirohanásszerű minősítést egy újonnan alakult civil szervezetről olyan kitételekkel, melyek nem valószínű, hogy kiállják a valóságvizsgálat próbáját. De erre reflektáljanak ők, ha gondolják.

Ami engem válaszadásra késztetett, az az egész cikk címe, illetve a honlapon is futó kiemelt szöveg, mely azt hirdeti, hogy „Szigorodtak az építés feltételei a városban”. Aki nem tájékozódik teljes körűen a Budakalászon történtekről, az nagyon örülhet ezeknek a szalagcímeknek. Bár ha a várost járja, akkor az állításnak az ellenkezőjét tapasztalhatja lépten-nyomon. Elviselhetetlen közelségben épülnek az új részeken házak, minden talpalatnyi belső területet rohamtempóban ad el a testületi többség és engedi ezekre épülni a nagyon keveseknek tetsző telepeket, melyeket a városi köznyelv szóhasználata el is helyez a megfelelő módon.

De most nem ezekről az általános folyamatokról írnék, csak a cikk két részletére térnék ki. Az egyik polgármesterünk ezen megállapítása: „Az új HÉSZ-t megszavaztuk, ugyanakkor a kedvező változásokra, így a ritkább, kisebb beépítésre ellenzéki képviselőtársaim sajnos nemet mondtak.”

A magam nevében azt tudom mondani, hogy ez a mondat pontosan úgy nem igaz, ahogy megjelent. A féligazságok valótlansága van benne. Bárki visszanézheti, hogy mi is történt, mi hangzott el az ülésen. (Visszanézhetné, ha megtalálná. A TV Budakalász oldalán a legfrissebb videó a Közmeghallgatás / 2018.10.16., a legutoljára feltett képviselőtestületi ülés: 2017. május. A Youtube csatornán sincs fent a testületi ülés.) És ehhez kapcsolódna a második megjegyzésem.

 

A polgármester úr felszólított mindenkit, hogy csak a hivatalos helyekről tájékozódjunk. Ha csak a szűrt, hivatalos helyekről és forrásokból kell és lehet tájékozódnia a lakosságnak, akkor viszont elvárható lenne, hogy ott korrekt módon jelenjen meg az információ. Persze az még jobb lenne, ha a helyi sajtóban nyílt vitát lehetne folytatni a helyi ügyeinkről. Mert ezek a felületek elvileg nem propagandakiadványok, hanem közpénzből a köz tájékoztatására fenntartott fórumok.

De térjünk vissza a fő témánkhoz! Idézet az áprilisi testületi ülés jegyzőkönyvéből: „dr. Hantos István képviselő: Vannak pozitív változások, az HÉSZ-ben látható bizonyos fajta szigorítási szándék, ugyanakkor a mezőgazdasági övezeti részeknél arrafelé történnek a változások, amik a beépítést fogják sarkallni és a második, illetve a harmadik körben a Kevélyig fognak érni a különböző méretű telkeknél a házak.”

Tehát elismertük bizonyos szigorítások pozitív voltát, de az egészet azért nem tudtuk támogatni, mert, ahogy azt a tervező Liszkay Krisztina is elismerte, az önkormányzat kérésének megfelelően bizonyos területeken jelentősen csökkent a beépíthető telekméret (pl. 6000 nm2-ről 5000 nm2-re az MGY-1 övezetben), más területeken pedig nőtt a beépíthetőség 3%-ról 5%-ra. (MGY-1, MGY-3). Így vannak olyan részek, ahová mostantól kisebb területre nagyobb épületeket lehet emelni. Az én fogalomhasználatomban ez nem szigorítás, hanem lazítás, lehetőség adása. Ez pedig nem szolgálja a zöld területek megóvását, veszélyezteti Budakalász „tüdejét”, és kinyitja a kaput a terület beépítésének lehetősége előtt. Ezért szavaztam ellene.

Még középtávon sem szeretnénk új-Klenityet, új-Kálvári lakóparkot, új-Mályva utcát. Ha a többség szigorítani szeretett volna, akkor csak a szigorításokat kellett volna megszavazni, a lazításokat nem. Ezzel szolgálták volna Budakalász és a budakalásziak érdekeit.

 

dr. Hantos István képviselő,
Budakalászért Védegylet