Két budakalászi lokálpatrióta közösség, a 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület, valamint a CivilKalász Társaság tagjainak bejelentése nyomán a Polgármesteri Hivatal vizsgálatot indított egy budakalászi Duna parton elkezdett építkezés miatt. A Natura 2000-es védett területen az önkormányzat városrendészete december 9-én és 11-én helyszíni szemlét tartott, és megállapították, hogy december elején az a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi igazgatóság vagyonkezelőjének hozzájárulása alapján kezdődhettek munkálatok, de ez nem hatalmazta fel a kivitelezőt fák kivágására, csonkítására, illetve a Natura 2000 területen végzett engedély nélküli egyéb beruházásokra. Mivel a terület Natura 2000 oltalom alatt áll, Budakalász megkereste a terület kezelőjét. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága közölte, hogy nincs tudomása a munkálatokról, ezért a budakalászi polgármesteri hivatal a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályát, mint illetékes zöldhatóságot kérte fel az eset mielőbbi kivizsgálására.