Balogh Csaba képviselőjelölt
8. sz. választókörzet

Gyermekkorom óta Budakalászon élek. Hivatásomként a pedagógusi pályát vá­lasztottam, melyet ma már nem gya­korlok. Több mint 50 év alatt ízig­-vérig budakalászivá váltam. A Dunakanyar kapujaként is ismert egykori nagyköz­ség az elmúlt évtizedekben hatalmas változásokon ment keresztül. 2006­-ban örömmel fogadtam el a felkérést, hogy párton kívüli képviselőként formálhas­sam a település jövőjét. 2019­-ben csatla­koztam a 2011 Egyesülethez, a csapat munkáját a korábban megszerzett tapasz­talataimmal segítem.

A Képviselő­testület a Társadalmi Szoli­daritás és Humán Ügyek Bizottsága el­nökévé választott. Elkötelezett bizottsági társaimmal oktatási­nevelési, szociális, egészségügyi és sportügyekkel foglalkozunk, emellett az Önkormányzat által fenntartott intézmények tevékenységét is felügyeljük. Kezdeményezésemre jött létre az Alzheimer Café rendezvénysorozat, valamint az őszi kamrafeltöltő vásárok hagyománya is.

Amennyiben további támogatást kapok a közösségtől, azért dolgozom majd, hogy az Önök lakóhelyén minél több fejlesztés valósuljon meg. Támogatom azokat a már előkészített terveket, melyeket a Budakalászért elkötelezett 2011 Egyesület tagjaiként megalkottunk, és a következő önkormányzati ciklusban szeretnénk megvalósítani.

Elvem, hogy Budakalász az intenzív változások korában is maradjon megtartó, az emberi igényeknek megfelelő, élhető település.

Megcsináltuk

 • Az új építési szabályok megakadályozzák a Klenity zöldterületének tervezett beépítését
 • Lenfonó HÉV-megállótól a körforgalomig új járda épült
 • Lenfonó talajszennyezés feltárás és kármentesítés előkészítése állami forrásból
 • Faluház udvarának rendezése
 • Lenfonó parkosítás I. ütem
 • Alsó-Klenity “zöldítése”: zöldfelületi tervek, fásítás
 • Szentendrei út páros oldal járda tervezése
 • Telepi Óvoda felújítása
 • Kántor utcai járda, gyalogos átkötések előkészítése
 • Püspök utca gyalogos kivezetése a József Attila utca felé bekerült az építési szabályzatba

Céljaink

 • Béke sétány közösségi tervezése alapján a park fejlesztése
 • Szentendrei út páros oldalán járda megépítése a körforgalomtól a Téglási András utcáig
 • Gyalogátkelő kialakítás a Ciklámen utcánál
 • Járdafelújítások (Rózsa utca, Kovács Lajos utca)
 • Parkosított gyalogos – kerékpáros kapcsolatok kialakítása a városközpont felé
 • Lenfonó talaj és talajvíz szennyezés felszámolása állami forrásból
 • Lenfonó park II. ütem

A választókörzetek térképe