Horogszegi-Horváth Erika képviselőjelölt
4.sz választókörzet

A családunk 10 éve él Budakalászon, de csillaghegyi­-békásmegyeri sváb lányként a gyökereim mélyebbre nyúlnak. Bölcsész­ként végeztem, hivatásom szerint pedagógus vagyok. Évekig tanítottam, jelenleg szerkesztő­-újságíróként dolgozom. Három gyermek édesanyja vagyok, férjem művé­szettörténész.

A közélet sosem állt tőlem távol, mindig élénk érdeklődéssel követtem a hazámat és a közvetlen lakókörnyezetemet érintő kérdéseket. 2019-­ben, amikor egy ízigvérig civil társaság egyöntetű felhatal­mazást kapott a város lakóitól arra, hogy friss és tiszta szemlélettel új, érdekektől mentes utakat keressenek, olyan fejlődé­si pályára állt Budakalászt, amiben én magam is hiszek. Egy fenntartható, élhető, szociálisan is érzékeny értékelvű társadalmi mikrokörnyezetet hoztak létre Kalászon. Hiszek abban, hogy ezt a munkát érdemes folytatni, ezzel az elköteleződéssel, vál­tozatlan szakmai és erkölcsi alapokon, továbbra is távolságot tartva mindennemű országos politikai párttól és üzleti érdektől. A körzetet, amelyben élek, az elmúlt években alaposan megismertem: látom értékeit és a bőrömön érzem a nehézségeit. Bízom az egyenes beszéd és a közösség erejében, az itt lakók jószándékában. A következő években örömmel képviselném a lakókörnyezetem érdekeit.

Megcsináltuk

 • Petőfi szobor és környezetének megújítása
 • Táncsics u. 1. megvásárlása, környezetének rendezése
 • A Lenfonó HÉV-megálló és a városközpont között új gyalogos és kerékpáros kapcsolatok megtervezése, szabályozási tervre rávezetése
 • Kálvária utca járda hiányzó szakaszának megépítése és útszélesítés
 • Gyümölcs utca Kálvária utca felé eső részének szélesítése, út- és járdaépítés
 • Új óvoda épült a Vasút soron
 • Kálvária játszótér felújítása
 • Kőbányai úti játszótér megújítása
 • Kálvária park közvilágítás és kamerarendszer kiépítése
 • Gyümölcs utca alsó szakasz aszfaltozás, járdaépítés, fásítás

Céljaink

 • Új városközpont kialakításának elindítása
 • Lenfonó HÉV-megálló és környékének rendezése (HÉV-beruházás keretében)
 • A Lenfonó HÉV-megálló és a városközpont között új gyalogos és kerékpáros kapcsolatok kiépítése
  (HÉV-beruházás keretében)
 • Táncsics u. 1. közösségi célú hasznosítása
 • Kőbányai út felújítása (elkészült tervek alapján, állami forrásból)
 • Zichy utca megnyitása (HÉV mellett)
 • Üzletek környékén parkolási lehetőségek biztosítása, új parkolási rend kialakítása
 • Kálvária lépcső rendbetétele
 • Petőfi téren járdafejlesztés

A választókörzetek térképe