A 2011 Egyesület első nyilvános megmozdulása 2019 májusában a Majdán patak völgyében, a Hollóvölgyi réteken és a Nagy-Kevély alatti legelők beépítetlen területeire érvényes helyi építési szabályok lazítása ellen szólt. Az akkori városvezetés jóval nagyobb beépíthetőséget tett lehetővé, ami a budakalásziak érdekeivel ellentétben leginkább a telekspekulánsoknak és az építési vállalkozóknak kedvezett. Az önkormányzati választások utáni döntések egyike a külső zöldterületekre elrendelt változtatási tilalom volt.

Most ismét a külterületek védelmében hozott hasonló döntést a budakalászi Képviselő-testület, miután egy kormányrendelet nemrég alapvetően változtatta meg a tanyákra vonatkozó építési szabályokat. Érdemi társadalmi vita nem volt, miután az Építési és Közlekedési Minisztérium ezt a karácsonyi időszakra időzítette.

Érdemi vitára esély sem volt

A tervezetet december 18. és 25. között lehetett véleményezni, így nem csoda, hogy a Magyar Építész Kamara és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az új OTÉK-rendelet március végi megjelenését követően szembesült igazán a változásokkal. Ennek nyomán az eddigi 3 százalékos beépítési arány 30 százalékra emelkedhet, és a rendelet szövegéből nem egyértelmű, hogy véletlenül maradt le a korábbi rendeletben szereplő tanyás területre vonatkozó korlátozás, vagy sem.

Az építéshatósági jogkör elvonása miatt ebben az esetben a budakalászi önkormányzat kezében sincs más eszköz a beépítés szabályozására, mint a mezőgazdasági területek építési szabályzatának felülvizsgálata. Főszabályként a változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

 37 hektárral csökkennek a beépíthető területek

Az Élhető Budakalász program elsődleges célja a további nagyarányú betelepülés megakadályozása. Ennek érdekében a településrendezési eszközök felülvizsgálata folyamatban van. A két éve indult program legfontosabb eredménye az új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítése lesz, ami lehetőséget kínál a Budakalász eddig beépítésre szánt területeinek jelentős (37 hektár) csökkentésére.

A készülő új településrendezési eszközök elfogadásának tervezett ideje 2023. december. Ez idő alatt a tanyákra vonatkozó országos előírások pontosítása is remélhető, miután a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Építész Kamara is a jogalkotóhoz fordult a helyzet tisztázása érdekében.