A 2011 Egyesület választási programja:

Zsúfoltság helyett barátságos kisvárost!
Kevesebb autót és több zöldterületet!
Összetartó közösséget és a közjót szolgáló vezetőket!

Választási programunk összeállítása során a saját tapasztalatainkon túl több mint 300 budakalászi polgár írásos véleményét, valamint több száz személyes beszélgetés eredményeit is felhasználtuk. Ez tehát nem csupán a 2011 Egyesület, hanem sok-sok kalászi polgár jövőépítő programja.

Környezetvédelem és településfejlesztés

Lakóparkok helyett valódi parkokat!

Budakalász megtelt, ezt ma már mindannyian a bőrünkön érezzük. A jövőben az itt élők érdekei legyenek az elsők, ezért szigorítani fogjuk a beépítési szabályokat, leállítjuk a területrabló lakóparkok építését!

Budakalászon az elmúlt 10 évben elsősorban egy szűk csoport érdekeit szolgálták az önkormányzati telkek eladásai és az engedékeny építési szabályok.

Hatékony fellépést a forgalmi dugók ellen!

A városunkon átmenő forgalmat minden észszerű megoldással csökkenteni kell. A budakalásziak számára létkérdés az M0 autóút továbbépítése, a városvezetésnek végre a sarkára kell állnia, hogy az itt élők hangja eljusson a döntéshozókhoz!

A HÉV-megállókban kamerával ellenőrzött, megfelelő befogadóképességű, fedett kerékpártárolókra van szükség. A főbb közlekedési irányokban pedig meg kell teremteni a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit, és fel kell mérni a helyi közösségi közlekedés (iskolabusz, helyi buszjárat, iránytaxi) iránti igényt a kalásziak körében.

Az M0 folytatása ügyében 11 éve folyik az ígérgetés, érdemi előrelépés nélkül. Budakalász vezetői 2016-ban lemondtak az átmenő forgalom terheinek elviseléséért korábban kialkudott, az M0 átadásáig szerződésbe foglaltan járó évi 250 millió forintnyi célzott kompenzációról. A peren kívüli megállapodás alapján a városnak járó pénzből iskolát építünk, ami viszont nem önkormányzati, hanem állami feladat! Az új iskolára szükség van, de nem a kalásziak pénzéből és nem így.

Zöld Budakalászt!

A még megmaradt zöldterületeink sürgős védelemre szorulnak! Intenzív faültetési programot indítunk, hogy jobb levegőt, több árnyékot és szebb városképet teremtsünk. Parkokat építünk és fejlesztjük a Duna partot és a Luppa-szigetet. A fiataljaink környezetvédelmi nevelésének fontosságáról nem csak beszélni fogunk.

Átalakítjuk a szelektív hulladékgyűjtést, mert az utcákra kitett sokezernyi nejlon zsák csúfítja a városképet, a gyűjtéshez felhasznált műanyagzsákok pedig önmagukban is környezetszennyezőek. A fűtési időszakban jobban figyelünk a környezetszennyező tüzelőanyagok visszaszorítására. A levegőnk és ivóvizeink tisztaságát veszélyeztető valamennyi szennyezőforrás ellen következetesen fellépünk.

Támogatjuk az értékes fasorok védetté nyilvánítását és biztosítjuk számukra a növényvédelmet. Ahol lehet, megszervezzük a jótékony célú és az itt lakókat összekovácsoló közösségi szüretet is.

Jónéhány olyan közterületen, ahol előírás, ott sem telepítettek lombos fákat. Budakalászon 2010 óta több, mint 60.000 négyzetméternyi belső zöldterület épült be. Ebből elég!

Biztonságos, csendes, békés kisvárost!

A közbiztonságra még több figyelmet kell fordítani. Korlátozni fogjuk a nagy zajjal járó belterületi ipari tevékenységet és a kereskedelmi vállalkozások zajszennyezését a Lupa-tónál, valamint az Omszk-tó környékén. A közösségi együttélés szabályainak – különös tekintettel a pihenőidőszakok nyugalmára – érvényt kell szerezni. A 11-es út mentén régóta esedékes zajárnyékoló falat mielőbb meg kell építeni. Kezdeményezni fogjuk, hogy – a kutyatartás szigorú szabályainak betartása mellett – a kutyások is használhassák a város zöldterületeit.

A Lupa strand nyáron az egyik legnagyobb zajforrás a városban, az esti rendezvények sokszor zavarják a pihenést, de a lakossági bejelentések évek óta süket fülekre találnak.

Közösségépítés, korrupciómentes közélet, szolidaritás

Átgondolt döntéseket, a kalászi polgárok közvetlen bevonását a döntéshozatalba!

A kapkodás helyett előrelátó és szakszerű tervezést akarunk, melybe bevonjuk a helyben élő szakembereket és az érdeklődő lakosokat. A fontos döntéseknél közösségi tervezést vezetünk be, és több alkalmat teremtünk arra, hogy a kalásziak közvetlenül is beleszólhassanak településünk sokakat érintő ügyeibe.

Tiszta közéletet, átlátható gazdálkodást, érveket és korrekt vitákat!

Korrupciós ügyekben zéró tolerancia! Átlátható döntéseket és működést, a pályázatok időben és széles körben történő meghirdetését, a közjó szolgálatát várjuk el Budakalász vezetőitől. A vagyonfelélést be kell fejezni. A hosszú távú és az élhetőségi szempontoknak elsőbbséget kell adni a pillanatnyi üzleti és magánérdekekkel szemben. A közéleti vitákban személyeskedés és rágalmazás helyett érveket szeretnénk látni. Átvizsgáljuk a korábbi időszak kártékony döntéseit. Ezeket nyilvánosságra hozzuk, és ahol lehetőség van, ott korrigálni fogjuk a város lakói számára hátrányos következményeket.

A Kálvária, a Lupa-tó, vagy a Mályva park eladása során a közösségi érdekekkel szemben jól behatárolható magánérdekek érvényesültek. Az üzleti érdekek és a kapzsiság által vezérelt döntések a vagyonvesztésen túl visszafordíthatatlan anyagi és természeti károkat tudnak okozni. Máté István, a Pénzügyi Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének közvetlen hozzátartozója például nemrég pályáztatás nélkül, féláron kapott volna egy önkormányzati ingatlant, amit sok képviselőtárs még támogatott is. A sajtónyilvánosság miatt végül meghátráltak, de most itt van a Kálvária eladásának legfrissebb ügye. Elég a botrányokból és a morálisan vállalhatatlan vezetőkből!

Az Önkormányzat van a polgárokért, és nem fordítva!

A városvezetéstől arrogancia, kioktatás és zsarolás helyett szolgálatot, meghallgatást és megértést várunk el. Egyszerű és polgárbarát ügyintézést szeretnénk, minél több helybéli kollégával. Szűnjön meg a kettős mérce: a szabályok betartását a “haveri” vállalkozóktól is ugyanúgy elvárjuk, mint a lakosságtól.

A Lupa-strand vízbázison épült több hektáros parkolója évek óta vízjogi engedély nélkül működik, pedig enélkül ki se nyithattak volna. Az engedély nélküli útépítések miatt egy másik hatóság ugyan lezáratta a parkolót, de ez sem a szentendrei közlekedésrendészetet, sem pedig a kalászi városrendészetet nem készteti cselekvésre. A parkoló ráadásul önkormányzati tulajdonban van, de a városvezetés szemet huny a nyilvánvaló jogsértések felett. Míg ha egy magánszemély a háza felújítása során nem jelent be egy utcai sóderkupacot, a városrendészet biztosan figyelmezteti, vagy meg is bünteti.

Hiteles tájékoztatást!

Nem engedhetjük, hogy a város közpénzből finanszírozott hivatalos tájékoztatási felületei propagandává silányuljanak. Mi nyitottak vagyunk mások véleményére is, a cenzúrát elítéljük. Az önkormányzati ülésekről és döntésekről fontosnak tartjuk a hiteles és pontos lakossági tájékoztatást.

Sok fontos ügyről nincs valódi híradás, csak a megtévesztő, elbutító propaganda. A helyi médiában a nem baráti hangoknak régóta nincs helye, így nem csodálkozunk azon, hogy a 2011 Egyesület véleményének megalakulásunk óta nem sikerült helyet szorítani. Ezzel szemben a városvezetés ránk irányuló rágalmainak rendszeresen jut tér a városi “tájékoztatásban”.

Pezsgő oktatási, kulturális és sportéletet!

A Faluházban zajló kiváló szakmai munkát támogatni, fejleszteni szeretnénk. A bölcsődékben, az óvodákban és az alapfokú oktatási intézményeinkben csökkenteni kell a zsúfoltságot. A Zeneiskola épületét is kinőttük, a helyhiányra mielőbb megoldást kell találni. Támogatjuk a lakosság minél szélesebb körét megcélzó mozgási és sportolási lehetőségeket, valamennyi tömegsportot.

Iskoláink udvarait évek óta tantermi konténerek foglalják el a gyerekek elől, az óvodákban és a bölcsődékben is állandósult a helyhiány és a zsúfoltság.

Közösségépítés és együttműködés a kalászi emberekkel, szolidaritás a rászorulókkal

A város ügyeiben szorosabb együttműködésre van szükség a kalászi történelmi egyházakkal, nemzetiségi egyesületekkel, a valódi lokálpatrióta közösségekkel, polgárokkal. A közösségi terek fejlesztése és bővítése szükséges. Igényeljük az idősek tapasztalatainak átadását. A rászoruló időseket segíteni kell ügyeik intézésében, könnyen elérhetővé kell tenni valamennyiük számára az egészségügyi ellátásokat. A kalászi időseknek méltósággal megélt szépkort, a rászorulóknak pedig rendszeres segítséget szeretnénk kínálni. Támogatni fogjuk a Budakalászon hiányzó szakemberek (pl. pedagógusok) helyi munkavállalását és letelepedését, meg kell teremteni az indokolt és igazságos szociális lakhatás átlátható feltételeit.

Ismerje meg a képviselőjelöltjeinket!

1. sz. választókörzet

2. sz. választókörzet

3. sz. választókörzet

5. sz. választókörzet

6. sz. választókörzet

7. sz. választókörzet

8. sz. választókörzet

A térképen beazonosíthatja, hogy Ön melyik választókörzetbe tartozik!