A 2011 Egyesület választási programjában hangsúlyos elem volt a budakalászi rászorulók melletti szolidaritás. Ennek szellemében újult meg a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet, melynek nyomán átláthatóbbak, rugalmasabbak és életszerűbbek lettek a szabályok. Cél, hogy minden budakalászi rászorulón segíthessen az önkormányzat. A szociális területen a következő nagy előrelépést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idei bevezetése fogja jelenteni – nyilatkozta Nagel István alpolgármester.

A változások már tavaly év végén megkezdődtek, melynek első lényeges mozzanata a tűzifatámogatás megváltozása volt. Az új rendelet alapján – a pandémia miatt megnövekedett tüzelőanyag támogatási igényeket figyelembe véve – az önkormányzat a zöldfelületek karbantartásából származó tüzelőanyag mellett, vásárolt tűzifát is kioszthat a szociálisan rászoruló Budakalásziaknak. Ez a természetbeni támogatás térítésmentes, a tűzifa kiszállításáról az önkormányzat saját költségén gondoskodik.

Nyár elején a képviselőtestület új szociális rendeletet alkotott, a szolidaritás, az átláthatóság és az egyértelműség jegyében úgy, hogy a helyi rendeletet összhangba hozta a 2021-ben a Parlament által elfogadott új szociális törvénnyel is. A régi városi rendeletben bizonyos fogalmak tisztázatlanok, illetve kétértelműek voltak, ezek egyértelműsítése és pontos definiálása fontos előrelépés mind az igénylők, mind az elbírálást végző hivatal számára.

Települési támogatások

Az új rendelet alapján rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd. Rendkívüli eseti települési támogatást azon személy kaphat, aki önhibáján kívül, a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás összege elérheti az 50.000 Ft-ot, különös méltánylást igénylő esetében az adható összeg akár 300.000 Ft is lehet.

A rendkívüli települési támogatás és a rendkívüli eseti települési támogatás természetben is nyújtható ellátás:

  • történhet utalvány formájában, tankönyv- és tanszervásárlás támogatására,
  • tandíjnak,
  • utazási bérlet díjának,
  • a gyermekintézmények térítési díjának fedezésére vagy a
  • személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában.

Gyógyszertámogatások

Az egyre emelkedő gyógyszerárak miatt sok nyugdíjas nem tudja megfizetni a rendszeres gyógyszerkiadásokat. A tavalyi év tapasztalatai alapján a feltételeket felülvizsgáltuk, így még több nyugdíjas budakalászi lakótársunk részesülhet majd a támogatásban – mondta Nagel István alpolgármester.

Temetési segélyek

Megváltoztak a temetési segélyek is. Temetési segélyt akkor lehet igényelni, ha az elhunyt hozzátartozója szociális helyzete miatt egymaga nem képes állni a temetési költségeket. Ilyen esetben az önkormányzat akár a temetés költségeinek felét is átvállalja.

Sérült gyermekek támogatása

A sérült gyermekek fejlesztésének támogatása a gyermek terápiás kezeléséhez igényelhető. A támogatást orvosi szakvélemény vagy a Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított vélemény alapján állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek családja számára túlzott anyagi megterhelést okozna a kezelési költségek kifizetése.

Szociális területen a következő nagy előrelépést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése fogja jelenteni. A rendszer a felhasználóknál található jelzőeszközökből, egy egészségügyi diszpécserszolgálatból és a helyi ügyeleti rendszerből fog összeállni.

Még idén szeretnénk elindítani a szolgáltatást, melynek előkészítésén az Idősek Klubja új vezetőjével, Nagy Mártával feszített tempóban dolgozunk – ismertette a közeljövőre tervezett lépéseket Nagel István alpolgármester úr.

A támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak Budakalász város honlapján. A kitöltésükhöz a Jogi-és Igazgatási Iroda szociális ügyintézőjétől, Rehákné Dócs Zsuzsannától (a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje szerint), valamint a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól (személyesen hétfőnként: 13.00-16.00-ig, kedd-péntek 8.00-16.00ig, illetve munkaidőben telefonon a +36 20 291 0728 számon) kérhetnek segítséget – mivel a Szolgálat feladata többek között az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése is.

Forrás: www.budakalasz.hu
Fotó: unsplash.com