A 2009-ben elfogadott budakalászi sportkoncepció felett jócskán eljárt az idő. Az eltelt évek alatt jelentősen nőtt a lakosságszám, változott az intézményi háttér, de változtak az elvárások és a lehetőségek is. Az új sportkoncepció sikere érdekében képviselőink és a hivatal munkatársai párbeszédre hívták a kalászi sportegyesületek irányítóit, az intézmények szakembereit. Mindenkire számítottunk, akik tapasztalataikkal, szaktudásukkal segíteni akarták Budakalász új közép- és hosszú távú sportkoncepciójának összeállítását. Fórumot szerveztünk és a városvezetés elképzelései, valamint az ott elhangzottak figyelembevételével elkészült a sportkoncepció tervezete, melyet a településen működő egyesületek, intézmények és a Budakalászon dolgozó szakemberek ismételten véleményeztek.

A sportkoncepció szükségességét indokolja az a jelenség is, hogy amíg a hazai versenysport-élsport területén jelentős nemzetközi sikereket érünk el, addig a magyar társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi állapotban van. Budakalász adottságai szerencsére kiváló és változatos lehetőségeket kínálnak a sportolásra
– fogalmazott dr. Göbl Richárd orvos-polgármester.

Egyesületünk célja, hogy minél több budakalászi lakos testi és mentális egészségének megőrzése érdekében rendszeresen és kulturált körülmények között sportoljon. Ennek érdekében fejleszteni akarjuk a sportolási lehetőségeket és segítjük a gyermekek, felnőttek, valamint az időskorúak és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok mozgáslehetőségeit. Fontos az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek megteremtése és az egyesületi utánpótlás-nevelés támogatása. Ugyancsak kiemelt cél, hogy minden alsó tagozatos kalászi gyermek tanuljon meg úszni.

További részletek:
https://www.budakalasz.hu/kozeppontban-a-tomeg-es-szabadidosport-elkeszult-budakalasz-uj-sportkoncepcioja/