Forián-Szabó Gergely
Polgármester jelölt

Feleségemmel az első gyerme­künk születése előtt alapos mérlegelés után úgy döntöt­tünk, hogy Budakalászon épít­jük fel otthonunkat. Azóta ösz­szesen hat gyermekünk született, közülük a két legnagyobb már ki is repült a családi fészekből. Közgazdászként 25 évig a pénzügyi szektorban dolgoztam, el­sősorban nemzetközi vállala­toknál, 2007 óta vezető pozí­cióban.

Mindig is érdekelt a helyi köz­élet, amibe aktívan akkor kap­csolódtam be, amikor a lakóhe­lyem környékén aggasztó fo­lyamatokra lettem figyelmes. A Budakalász jövőjéért tenni akaró társaimmal együtt 2019 elején alapítottuk meg a 2011 Egyesületet. Az előző válasz­táson a körzetemben meggyő­ző többséggel képviselőnek választottak. Azóta a korábbi munkámat háttérbe szorítva alpolgármesterként Budakalászért dolgozom.

Az elmúlt években rengeteg stratégiai tervet és fejlesztést készítettünk elő, melyek révén élhetőbbé tehetjük Budakalászt. Ha a választáson bizalmat ka­pok, mindenki számára elérhető főállású városvezetőként szívesen dolgoznék tovább azért, hogy az ambiciózus terveinket meg tudjuk valósítani.

A választókörzetek térképe