A Magyar Kurír cikke az óvoda átadásáról és megszenteléséről

Erdő Péter bíboros, prímás február 15-én Budakalászon ünnepélyes keretek között megáldotta a Jó Pásztor Óvodát, melyet alig másfél hónapja vettek birtokba a gyerekek. Az ünnepségen részt vettek Soltész Miklós és Vitályos Eszter államtitkárok, Tarnai Richárd Pest vármegyei főispán, Göbl Richárd polgármester, valamint az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága főigazgatója, Gyetván Gábor.

A budakalászi Jó Pásztor Óvoda a településsel szomszédos Békásmegyer-Ófaluban található Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tagintézményeként kezdte meg működését.

Hajna Ákos Gábor igazgató házigazdaként örömét fejezte ki, hogy megvalósult az a cél: ha belép egy gyermek az új kalászi óvoda épületébe, úgy érezheti magát, mint aki a második otthonába lép. Az igazgató elismerően szólt a beruházás előkészítésében és lebonyolításában közreműködő szakemberek munkájáról, és külön köszönetet mondott Balázsné Nagyapáti Edit óvodavezetőnek és munkatársainak, hogy az elmúlt másfél hónapban életet leheltek az óvodába, hiszen eddig nemcsak a neveléssel foglalkoztak, hanem berendezték, díszítgették, otthonossá tették magát az épületet is.

Erdő Péter köszöntőbeszédében felelevenítette, hogy Budakalászon sokan és régóta álmodoztak arról, hogy a városnak új óvodája legyen. Ez az álom pedig akkor kezdett testet ölteni, amikor egy Göbl Richárd polgármesterrel folytatott beszélgetés során kiderült, hogy nem csupán az egyházi közösség álma mindez, hanem az önkormányzatnak is feltett szándéka kedvezni a helyi családoknak és gyermekeiknek, a térségben pedig egyébként is szükség van új óvodai férőhelyekre. Így elindult az összefogás az új, katolikus óvodáért. „Csak köszönetet tudok mondani mindazoknak, akik nagylelkűen támogatták ezt a tervet, illetve azt valóra is váltották, és azoknak is, akik arra vállalkoztak, hogy a jövőben vezessék és működtessék az intézményt” – mondta a bíboros.

A főpásztor Isten áldását kérte az óvodára, és úgy fogalmazott: „Napjaink aggasztó demográfiai helyzetében, amikor fogy a magyar népesség, reménysugár lehet ez az óvoda.”

Vitályos Eszter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a béke, a szabadság és az egyetértés fontosságát emelte ki.

Mint mondta, nagyon sokat jelent az ember életében, ha egy „szilárd talajról” rugaszkodhat el. „Külön öröm, hogy a Jó Pásztor Óvodában már a kezdetektől a hagyományok tiszteletére, az értékek megőrzésére és a kultúra ápolására tanítanak majd. Ez az, ami a felnövekvő generációk valódi szabadságát biztosíthatja a jövőben” – állapította meg.

„Micsoda óriási feladat így száz vagy kétszáz gyermek jellemére hatni! A jó Isten pótolja a tanító fogyatékosságát, ha ez állandóan gondol Istenre és imádkozik hozzá” – idézte Soltész Miklós Brunszvik Teréz grófnőt a gyermekek nevelésének fontossága kapcsán.

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt is megjegyezte, mennyire fontos az ima és embertársaink szeretete, tisztelete. „Nevelni és tanítani és segíteni kell a gyermekeket az első pillanattól” – tette hozzá.

Gyetván Gábor végül azokat a bátor szülőket méltatta, akik rendületlenül bíztak abban, hogy az új óvoda valóban felépül, és akik már akkor beíratták a gyermekeiket az intézménybe, amikor a leendő épületről még csak a tervrajzokat láthatták a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánián.

Az EKIF főigazgatója háláját fejezte ki kitartó hozzáállásukért, és megerősítette őket abban, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye referenciája jó, ugyanis több mint tízezer gyermek neveléséről-oktatásáról gondoskodnak. „Ez azért már egy jelentős szám, és kimondhatjuk: sikertörténetről beszélhetünk, hiszen az elmúlt években megduplázódott a főegyházmegye által fenntartott intézményeket látogató gyermekek száma” – mondta.

„Miért fektet egy város katolikus szellemiségű oktatási intézménybe?” – tette fel a kérdést Göbl Richárd, Budakalász polgármestere, és egyúttal a választ is megfogalmazta: „Az új óvoda megnyitásával szélesebbre tárjuk a kaput a nevelési lehetőségek biztosítása terén. A mai ünnep egyben kötelességvállalásra is szólít minket: álljunk ki amellett, hogy a gyermekeinket a keresztény erkölcsre neveljük” – hangsúlyozta a polgármester, aki átadta az új óvodának a város ajándékát is, azt a feszületet, amely több mint száz évig a kalászi iskola igazgatói irodájában várta méltó helyét. Eredetileg családi ereklye volt, a 92. életévében járó budakalászi Dévai Ferencné Spáth Mária adományozta a városnak.

Az idős asszonytól megtudhattuk, hogy édesapja, Spáth Gyula 1921-ben került kántortanítóként Budakalászra, majd ő lett az általános iskola igazgatója. 1947-ben egy szakfelügyelő felszólította, hogy tegyen eleget annak az akkor már egy éve érvényben lévő előírásnak, mely szerint a kereszteket el kell távolítani az intézmények faláról. Spáth azonban ezt nem volt hajlandó megtenni, így másnap már nem léphette át az iskola küszöbét. Néhány nap múlva az iskolaszolga vitte el egykori igazgatójának a levert, megsérült feszületet, aki ezt attól kezdve nagy becsben tartotta.

Dévai Ferencné úgy érezte, most érkezett el az idő, hogy a család kincsét egy olyan intézménynek ajándékozzák, amely ugyanabban a szellemben neveli majd a gyerekeket, amelyben hitéért kiálló, a kommunista hatalommal is szembeszegülő édesapja is tanította egykor a diákjait.

Az ünnepség zárásaként Erdő Péter bíboros megáldotta az épületet, majd Göbl Richárd polgármesterrel együtt leleplezték a főbejárat mellett elhelyezett névtáblát.

Forián-Szabó Gergely, Budakalász alpolgármestere az ünnepséget követően elmondta: Budakalászon sok kisgyermekes család él, emiatt nagy szükség volt az óvodai férőhelyek bővítésére. A város önkormányzata 2021-ben kötött megállapodást az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével egy új, katolikus létesítmény építésére a Szent Kereszt Felmagasztalása templom mellett.

Az óvoda alapkövét 2022 júniusában helyezték el ünnepélyes keretek között, idén januárban pedig már birtokba is vehették azt.

A tágas, korszerű négycsoportos óvoda megépítéséhez az önkormányzat a terület átadásával, a tervek elkészítésével és a közterület rendezésével járult hozzá, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pedig az építés és berendezés költségeit, valamint az üzemeltetési feladatokat vállalta.

Forrás: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Fotó: Fábián Attila 
Magyar Kurír
Nyitókép: Hartl-Nagy Tamás