Június 3-án a 2011 Egyesület delegációja felkereste Rogán Lászlót a fogadóóráján. Eredetileg három héttel korábbra volt megbeszélve a találkozó, de akkor – polgármester úr váratlan elfoglaltsága miatt – Krepárt Tamás alpolgármester fogadott minket.

Ezúttal a polgármester úr mellett Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony is részt vett a megbeszélésen. Az egyesület részéről röviden ismertettük a fő céljainkat, azok közül is kiemelve a túlzsúfoltság megfékezését, illetve a hosszú távra történő gondolkodás erősítését. Fontosnak tartottuk jelezni, hogy az általunk észlelt helyi problémák és visszásságok esetében az elsődleges célunk a megoldások keresése.

Számos kényes kérdés szóba került: az elmúlt évek sűrű beépítései, a szabálytalan építkezések, a Klenity még be nem épített területének szabályozása, az önkormányzati ingatlanok értékesítésének gyakorlata (köztük a közelmúltbeli Máté-ügy), a Lupa tó körüli szabálytalanságok, illetve a Helyi Építési Szabályzat április végén elfogadott módosításával kapcsolatos lakossági aggodalmak. Utóbbi témában május 13-án a polgármester úrnak címzett levelünkben azt kértük, hogy a város vezetése gondolja át az építési szabályok szerintünk kifejezetten kockázatos lazításait. Bár a polgármester úrnak a levelet még nem volt ideje elolvasni, a témával kapcsolatban hosszas vita alakult ki, melynek során az álláspontjaink sajnos nem közeledtek. Polgármester úr és alpolgármester asszony továbbra sem tartotta jelentősnek és veszélyesnek a változtatásokat, szerintük inkább a szigorítási és egységesítési szándék dominált. Szerintünk viszont több területen, mint például a Kevély alatti réteken és legelőkön a beépítési lehetőségek lazítása kifejezetten kockázatos, mert nemkívánatos és visszafordíthatatlan beépítési folyamatot indíthat el az egyelőre még egybefüggő zöldterületeken. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy ebben a térségben az elmúlt években több lépcsőben lazult a szabályozás, amit nem tartunk a véletlen művének. Nem kaptunk választ arra, hogy ha a városvezetés a szavak szintjén nem támogatja a sűrűbb beépítéseket, akkor az érintett területeken az elmúlt években miért volt szükség a beépítési szabályok több lépésben történő lazítására, illetve helyi védettségek megszüntetésére. Jeleztük, hogy a telektulajdonosok részéről érkező “nyomást” nem tartjuk felsőbbrendű érvnek, a felelős városvezetésnek ebben az ügyben is Budakalász hosszú távú érdekeit kell képviselnie.

A beszélgetés során polgármester úr kritikával illette a 2011 Egyesület kommunikációjának hangnemét és stílusát. Ezzel kapcsolatban jeleztük, hogy a Hírmondó májusi számában éppen ő volt az, aki hazugságok terjesztésével vádolta meg a frissen megalakult egyesületünket, miközben a konkrét állításainkra érdemben nem reagált. Miután egyesületünk a közpénzből működő városi médiában eddig nem fejthette ki az álláspontját, ezért helyreigazítást kértünk a Hírmondótól, illetve saját honlapunkon részletesen reagáltunk a polgármester úr vádjaira. Hangsúlyoztuk, hogy számunkra a tényszerűség nagyon fontos, a továbbiakban sem szeretnénk téves, vagy pontatlan információkat közölni, azok alapján véleményt alkotni. Ez az elvárásunk ugyanakkor a ránk irányuló kritikára is érvényes.

Bár a találkozó során összességében a nézetkülönbségek domináltak, Budakalász, mint közös ügyünk miatt a jövőben is fenn szeretnénk tartani a kommunikációt a városvezetéssel.