Közlemények Dr. Deák Ferenc jegyző ügyével kapcsolatban (időrendben):


A 2011 Egyesület elnökségének közleménye

Az elmúlt bő egy évben hozzá kellett szoknunk, hogy a legkülönbözőbb helyekről érték nemtelen támadások a 2011 Egyesület támogatásával megválasztott új budakalászi városvezetést. Igazság-morzsákhoz gyártott ordas hazugságok sora jelent meg közösségi oldalakon, frissen gründolt lejárató kiadványokban, “ügyként”, “mutyiként” tálalva. Ezek a támadások nem tántorítottak el bennünket eddig sem, és a jövőben sem fognak, hogy a közérdeket szem előtt tartó, értékvédő munkánk folytassuk, még ha látjuk is, hogy ez sok, olykor befolyásos politikus és vállalkozó érdekeit is sérti.
Ugyanakkor pont amiatt, mert értékeinkhez, elveinkhez hűek kívánunk maradni meg kell szólalnunk annak kapcsán, hogy egy országos hírportálon közreadott hangfelvétel tanúsága szerint városunk jegyzője sokakat megbotránkoztató kijelentéseket tett. Lehet, hogy a szavait kiforgatták, illetve bizonyosnak tűnik, hogy törvénytelenül rögzítették, mindezzel együtt ezek a szavak vállalhatatlanok, amelyektől a 2011 Egyesült elhatárolódik.

A 2011 Egyesület elnöksége

Dr. Deák Ferenc jegyző közleménye

Tisztelt Budakalászi Polgárok!

A napokban nyilvánosságra került szavaimért minden ismerőstől és ismeretlentől ezúton is szeretnék bocsánatot kérni. A következményeket és az azzal járó felelősséget, kötelezettséget vállalom és vállalni fogom. A jegyzői munkámat érintő kérdésekben egyeztetést kezdeményeztem polgármester úrral és felajánlottam neki a lemondásomat.

Deák Ferenc

Dr. Göbl Richárd polgármester közleménye

Tisztelt Budakalásziak!

Az elmúlt hét történései kisvárosunk megszokott hétköznapjainak nyugalmát borították fel. A médiában nyilvánosságot kapott, Budakalász jegyzője által kimondott méltatlan szavak felkorbácsolták a lelkek nyugalmát. Mint felettesének kötelességem a felelősségre vonás, és ezt meg is teszem. Ő maga vállalta tettét és annak rá háruló következményeit. Deák Ferenc bocsánatot kért a bántó szavakért – elsősorban az érintettől, illetve a munkatársaitól, majd nyilvános közleményében megtette ugyanezt minden ismerőse és az ismeretlenek felé is.  Tettének súlyával tisztában van, ezért felajánlotta lemondását.

A történtekkel kapcsolatban elengedhetetlennek tartom kimondani, hogy az ember testi és lelki valóságában nemtől, rassztól, identitástól függetlenül szakrális méltóság. Ennek megfelelően az elhangzott kijelentések vállalhatatlanok.

A döbbenet testet, lelket bénító percei után azonban a racionális gondolkodás következik, amely a történtek mérlegelésén nyugszik. Engedhető-e az ellenünk sunyi és alattomos módszerekkel folyamatosan zajló lejárató kampány, a titkosszolgálati módszerekkel lehallgatott, zárt ajtók mögött elhangzott beszélgetések nyilvánosságra hozatala és az ezzel való zsarolás?

Dr. Deák Ferenc jegyző úr szakmai felkészültségét az együtt ledolgozott esztendő alatt megismertem és elismerem. Döntésem meghozatalánál mindezen szempontokat és a hazai közéletben ritka személyes felelősségvállalást is figyelembe vettem. Alapos mérlegelés után úgy tartom helyesnek, ha elfogadom Deák Ferenc bocsánatkérését, de a lemondását nem. Mindemellett a Köztisztviselői Törvény, valamint a helyi Hivatali Etikai Kódex előítéletektől való mentességre vonatkozó normáinak megsértése miatt megrovásban részesítettem.

Tisztelt Budakalásziak! Biztosítani szeretném Önöket arról, hogy minden gyarlóság és hiba ellenére igyekszünk megfelelni a tavaly nekünk szavazott óriási bizalomnak és tanulva hibáinkból folytatjuk a megkezdett munkát: az egyéni és vállalkozói érdekekkel szemben a városunk és közösségünk szempontjainak érvényesítését.

dr. Göbl Richárd