Bár összességében stabilnak tűnő anyagi helyzetben vettük át 2019 végén a város vezetését, de azért komoly potenciális kötelezettségekkel is, amelyek sürgős és hatékony megoldás hiányában könnyen csődbe taszíthatták volna városunkat. A Patakpart iskola kivitelezési szerződését ugyanis elődeink már aláírták, de a finanszírozásra csak részben volt garancia (támogatási szerződés), egy jelentős részre, mintegy 1,5 milliárd forintra csak ígéret volt, garancia, aláírt szerződés nem. Ennek gyors megoldása elengedhetetlen volt a város gazdasági helyzetének stabilizálásához, amit sikeresen véghez vitt a frissen kinevezett városvezetés.

A másik pénzügyi kérdőjel a Vasút sori óvoda projektje volt: elődeink az ovit bezárták, lebontották, és új épületre adtak be pályázatot. Időközben teltek az évek, döntés nem született, a pályázatban igényelt támogatási összegek már részben elértéktelenedtek. Végül az állam nem támogatta a pályázatot, amihez támogatás esetében jelentős városi többletforrás is kellett volna, és a beruházás anyagi terhe így az egyházi beruházóra hárult.

Ehhez képest kisebb összegű, de évről évre jelentkező terhet jelentett a megörökölt hitelállomány. Az aktuális városvezetés a Mályvai utcai bölcsőde megépítéséhez vett fel hitelt, aminek törlesztése 2015-ben kezdődött. Ez évente 7,7 millió forint tőketörlesztést jelentett az adott évi (változó mértékű) kamatfizetés mellett. A megörökölt hitelállomány fut ki végre 2024 évben, így hosszú idő után nem nyomja a városvezetés vállát az aktuális hitel és kamattörlesztés terhe. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy megállt volna a város fejlődése: 5 év alatt iskola épült, óvoda épült, az Omszk parkban játszótér épült, idén megújul a teljes városi közvilágítás, mint ahogy a Faluház udvara és a Telepi ovi is. Takarékos gazdálkodással, okos forrásszerzéssel hitelfelvétel  nélkül fejlődik városunk!

Forás: Kóder György  a Pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke