2019-ben azt ígértük a budakalásziaknak, hogy felülvizsgáljuk a területrendezési eszközöket, leállítjuk a területrabló lakóparképítéseket és a többségi érdekek mentén szigorítani fogjuk az építési szabályokat. Több éves előkészítő munka után ma megszületett a rendelet az új építési szabályokról. Ennek egyik legfontosabb eredménye, hogy az eddig beépítésre szánt területeket 32 hektárral csökkentettük, hogy Budakalász fejlődését új alapokra helyezzük.  

 A kérdés nem az, hogy jó vagy rossz, ha növekszik a lakosságszám, hanem fel van-e készülve erre a település. Budakalász esetében már 15 évvel ezelőtt is egyértelmű NEM volt a válasz, hiszen a víz- és csatornahálózat, az utak, a bölcsődei, óvodai férőhelyek, az egészségügyi szolgáltatások és a közösségi közlekedés színvonala régóta nem képes követni a nagymértékű betelepülést. Ideje volt, hogy a közösség érdekei végre a magánérdekek elé kerüljenek.

Élhető Budakalász program

Amikor átvettük a város irányítását jeleztük: a fejlődés számunkra nem az, ha Kalászon valami „több” vagy „nagyobb” lesz, hanem ha az itt élők boldogabbak lesznek. Vállaltuk, hogy megállítjuk a korábbi káros folyamatokat, a természeti környezetből pedig megőrizzük, ami még megmaradt, sőt, vissza is állítunk az elveszett értékekből.

Kálmán Kinga főépítész irányításával 2020-ban elindult az Élhető Budakalász program. A több éves szakmai munka széles körű és részletes lakossági egyeztetéssel és alapos véleményfelméréssel indult, ezek után készült el az új Településfejlesztési koncepció.

 32 hektárral csökkentettük az építésre szánt területeket.

A várostervezők feladata ezután az volt, hogy a lakosság túlnyomó többségének véleményét és igényét tartalmazó Településfejlesztési koncepcióhoz megfelelő területhasználati és építésjogi kereteket határozzon meg Budakalászon.

Így készült el az új Településszerkezeti terv, amely közel 32 hektárral növeli a budakalászi zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek és beépítésre nem szánt sport és rekreációs területek nagyságát. A Településszerkezeti terv ugyanakkor megszünteti az ázalagosnál jobb minőségű szántók be nem építhető területén a lakóterület-kijelöléseket, és a többi beépítésre szánt területfelhasználási kategóriában is összességében közel 32 hektárral csökkenti a korábban építésre szánt területeket.

A Klenityben például a korábbi településszerkezeti tervben lakóterületként, a szabályozási tervben pedig kertvárosias lakóövezetként kijelölt területen közel 260 újabb lakótelek lett volna kialakítható és akár 340 lakás is épülhetett volna. Ez akár 1500-1600 beköltözőt és 600-700 autót jelentett volna, de ennél is brutálisabb szám jönne ki, ha a Téglási András utca túloldalán a Netrax extra sűrűségű lakóparkja ismétlődött volna meg.

A külterület besűrűsödő beépítését sem engedjük

Az új Szabályozási terv városi közösségi terek, közparkok számára jelöl ki területeket, gyalogos és kerékpáros átjárhatóságot elősegítő útvonalakat szabályoz ki. Az új Helyi Építési Szabályzatban egyszerűsödik az övezeti rendszer.  A beépült településközponti, lakó- és gazdasági övezetekben a már megszokott beépítési paraméterek érdemben nem változnak, ugyanakkor a városban és külterületein a besűrűsödő beépítést nem teszi lehetővé.

Az új településrendezési eszközök városunk fejlődését új alapokra helyezik. A beépítés, a funkciók elhelyezése, a közterületek alakítása tiszteletben tartják Budakalász természeti és épített értékeit, a közösségi térigényeket pedig úgy szolgáljuk ki, hogy egy klímabarát kisváros fenntartható fejlődését segítse.

 Törekvéseinket a záró szakmai vélemények is támogatták

A véleményezési szakaszt a Képviselő-testület a válaszok elfogadásával ősszel lezárta. Az elfogadott észrevételek alapján kiegészített tervanyagot a Pest Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda véleményezte, majd záró szakmai véleményezésre továbbította az Építési és Közlekedési Minisztériumba. Az országos főépítész ugyancsak támogatta a budakalászi településrendezési eszközök módosításának tervezetét.

Alapos egyeztetési-tervezési folyamat végére értünk

A településrendezési eszköztár felülvizsgálat több éves egyeztetési-tervezési folyamata a mai napon lezárult. Határozattal elfogadtuk Budakalász új Településszerkezeti tervét és rendeletet alkotottunk az új Helyi építési szabályzatról, valamint az új Szabályozási tervről. A Szabályozási terv 2023. december 15-től, az új HÉSZ 2023. december 29-től hatályos.

2019-ben azt ígértük a budakalásziaknak, hogy felülvizsgáljuk a területrendezési eszközöket, leállítjuk a területrabló lakóparképítéseket és a többségi érdekek mentén szigorítani fogjuk az építési szabályokat, hogy élhetőbbé tegyük városunkat.  Megígértük, megtettük, Budakalász fejlődését ma új alapokra helyeztük.