Helyreigazítást kértünk!

A májusi Hírmondó hosszú interjút közölt Rogán László polgármesterrel. Az írásban, melynek szerzője ismeretlen, a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) legutóbb elfogadott módosításával kapcsolatos közérdekű tájékoztató tevékenységünkről a polgármester úr jól beazonosíthatóan a 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesületről valótlan tényeket állít, a való tényeket hamis színben tünteti fel; illetve a jó hírnévhez való jogunkat sértő, egyesületünk tagjait megszégyenítő jelzőket használ.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény alapján Kovács Andrea főszerkesztőtől helyreigazítás közzétételét kértük. Mivel a polgármesteri állítások Budakalász Város hivatalos weboldalán is megjelentek, így a helyreigazításnak ott is meg kell jelennie.

 

Válasz a Polgármester úr vádjaira

A Budakalászi Hírmondó májusi száma interjút közöl Rogán László polgármesterrel. Az írás szerzője ismeretlen. Az interjúban a Helyi Építési Szabályzat legutóbb elfogadott módosításáról és az ezzel kapcsolatos közérdekű tájékoztató tevékenységünkről a polgármester úr jól beazonosíthatóan a közelmúltban alakult 2011 Egyesületről állít valótlan tényeket, a való tényeket pedig hamis színben tünteti fel.

A budakalászi lokálpatrióta érzelmű lakosokból alakult 2011 Egyesület tagjai a Helyi Építési Szabályzat akkor még tervezett lazításának megakadályozása és a szigorítások támogatása érdekében a döntés előtt levelet írtak a városvezetőknek és az összes önkormányzati képviselőnek. Ezzel párhuzamosan tájékoztató szórólapot juttattunk el a helyi lakosokhoz azokról az információkról és kockázatokról, melyekre helyi lakosok és civil társaságok hónapok óta próbálják felhívni a figyelmet, de a város vezetőinél süket fülekre találtak, és a helyi média sem tájékoztatott róla.

A HÉSZ módosításait azóta elfogadta a képviselőtestület. Volt, ahol valóban szigorodtak a szabályok. A Klenity még be nem épített hatalmas területén például az eddigieknél nehezebbé vált két önálló házat építeni egy telekre. Ezzel mi is egyetértünk. Azzal viszont már nem, hogy ugyanitt a zöldterületek minimális arányát az eddig érvényes 60 százalékról 50 százalékra csökkentették. Ezt a lazítási szándékot korábban mások is kifogásolták, amire az volt a megdöbbentő válasz, hogy azért van erre szükség, mert az eddigi szabályokat nem tudták betartatni.

A változtatások általunk leginkább veszélyesnek tartott része a Kevély felé eső mezőgazdasági külterületek jelentős részén a beépíthetőség további növelését célozza. A mostani módosítások révén a legkisebb beépíthető telekméret tovább csökken: az MGy-1 jelű övezetben 6.000 m2-ről 5.000 m2-re, míg az eddigi Mgy-5 jelű övezetben 8.000 m2-ről 5.000 m2-re (művelési ágtól függően nagyobb elvárás is lehet, az országos szabályokkal összhangban). Számunkra aggályos, hogy ezeken a területeken – Budakalász ökológiai folyosóján – az elmúlt években egy szisztematikus lazítási folyamat zajlik: több lépcsőben csökkent a beépíthető legkisebb telekméret, több területről pedig lekerült a természetvédelmi védettség, ami újabb, korábban érintetlen zöldterületeken nyitotta meg az utat a beépítések előtt.

A mostani módosítás révén a minimális telekméret csökkenésével párhuzamosan a megengedett beépítési arány is emelkedik az említett területeken, 3%-ról 5%-ra. Ez további jelentős lazítás. A mostani változtatások tehát tényszerűen még sűrűbb beépítéseket tesznek lehetővé a jelenleg még egybefüggő réteken, legelőkön. Ezért mutattuk meg plakátjainkon a Kevélyre fel! túrázóinak, hogy a Kevély alatti, jelenleg még szinte egybefüggő zöldterületeken a frissen módosított építési szabályoknak köszönhetően mekkora épületeket lehet majd felhúzni.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának a módosításokra írt előzetes véleményét is érdemes mindenkinek elolvasnia. Rájuk talán nem lehet azt mondani, hogy hatásvadász, valótlan tartalmú vagy politikai indíttatású, a tényeket szándékosan elferdítő, a budakalásziakat félrevezető, hamis tartalmú vagy esetleg alacsony színvonalú észrevételeket adnának ki a kezükből: “A benyújtott dokumentáció nem tartalmaz olyan vizsgálatot, amely a természeti értékekkel rendelkező területek övezeti előírás módosításának természetvédelmi szempontú hatásait vizsgálja. A beépíthetőség intenzitásának tervezett növelése (beépíthető legkisebb telekméret csökkentése, beépítés mértékének növelése) a természetes és természetközeli élőhelyek igénybevételének, átalakításának intenzitását növelheti, amely a vadon élő szervezetek élőhelyeinek természetvédelmi szempontból kedvezőtlen átalakítását eredményezheti, és amely természetvédelmi szempontból nem támogatható.”

Mi, akik a kalászi értékek védelmével foglalkozunk, ugyanezt gondoljuk!

2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület