Pest Megye lakossága az elmúlt években több mint 54 000 fővel nőtt, a budakalászi adatok hasonló arányú emelkedést mutatnak. A Központi Statisztikai Hivatal 2012-2015 évek közötti adatsora szerint környékünkön 75000-rel nőtt a gépjárművek száma és az emelkedés azóta is töretlen. Az elmúlt évtizedben a forgalom drasztikus növekedését az úthálózat áteresztőképessége nem követte. Budakalász is várossá vált, de a közmű és a közúti infrastruktúrák igazából községi szinten maradtak. A régió nagyarányú lakosságszám- és forgalomemelkedés ellenére a közösségi közlekedés lehetőségei évtizedek óta változatlanok, a P+R parkolók csak minimális mértékben bővültek. A budapesti agglomerációs közlekedésben a napi autóhasználat aránya jelenleg 70 százalék körül mozog (a fővárosban ennek mindössze a fele), melynek főleg kényelmi, illetve gazdaságossági okai vannak.

Ismert, hogy a forgalomnövekedésen túl a Lenfonó HÉV-átjáró a budakalászi közlekedési problémák állatorvosi lova, a gondokat a Magyar Közút vezérigazgatójával történt legutóbbi egyeztetésen határozottan jeleztük. A decemberi forgalomszámlálás azonban azt is kimutatta, hogy a torlódási pontok (pl. Lenfonó) következményeként számos környékbeli lakóutcában, eredetileg forgalomcsillapított övezetben jelentősen nőtt a forgalom. A Kántor, Sekrestyés és Csapás utcákban az utóbbi időben gyerekek, babakocsis anyukák kerültek balesetveszélyes helyzetbe, s a szűk utak és az autósok türelmetlensége miatt néha az indulatok is elszabadultak.

December közepén helyi lakosok részvételével forgalomszámlálást tartottunk Klenity városrészben, valamint a József Attila és Csapás utcák környékén. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a lenfonói lámpás csomópont milyen forgalmi átrendeződést okoz a településen belül, mekkora forgalomnagyságok jellemzőek az említett utcákra. A számlálás reggel 7 és 9 óra között a Kántor utca, Szegfű utca és Ország út meghatározott pontjain végeztük. Délután 16 és 18 óra között további pontokon (József Attila és Csapás utca) is volt számlálás. Az adventi időszakban a megszokottnál valamivel hamarabb ért véget a délutáni csúcs, és a számlálásban részt vevő lakók is érzékelhetően kisebb forgalomról számoltak be.

Néhány figyelemre méltó adat a reggeli 7 és 9 óra közötti időszakból:

A Kántor utca forgalmának több mint 22 százaléka Szentendre felé kilépő forgalom. Az ellenkező irányban ez „csak” 11 százalék, a többi nagyobb részt a településen belülről fakadó igény.
A Kántor utca forgalmának majdnem 30 százaléka a Szegfű utcába tartott; az ellenkező irányban ez már 40 százalék volt.
A Kertész (Kanonok, Sekrestyés) utca a Kántor utca forgalmának 20-30 százalékát veszi át.
A Szegfű utcába belépő forgalom 56 százaléka rövid időn belül távozik a területről, aminek célja nagy valószínűség szerint a telepi iskola és a Mályva utcai óvoda-bölcsőde.

A 16-18 óra között felvett adatsor is szolgált meglepetésekkel:

16 és 17 óra között a József Attila és Csapás utcán összesen 420 autó haladt át nyugati irányba. Ennek 52 százaléka (219 autó) nem a főutat, hanem a keskeny lakóutcát használta. A teljes mérés alatt, a csúcs korábbi vége miatt az arány megfordult, de még így is jelentős volt a mellékutcák terhelése (Csapás u. 379 db, József Attila 458 db autó).
A Kántor utca legszűkebb részén összesen 598 (!) autó haladt át két óra alatt. 348 autó kanyarodott be a József Attila utca felől (~58%), aminek 40 százaléka a Szegfű utca felé, 27 százalék (!) a Faluház/HÉV felé haladt tovább, 16 százaléka pedig Szentendre irányába elhagyta a települést. A fennmaradó rész Szentistvántelep egyéb utcáiba hajthatott be. A József Attila utca felé kilépő forgalom 47 százaléka a Szegfű utcából érkezik. Az autók 74 százaléka (!) – az erős ellenirányú forgalom miatt – a Sekrestyés és Kanonok utca felé kerül.

Sajnos az önkéntes forgalomszámlálók létszáma most nem tette lehetővé, hogy a település távolabbi pontján is méréseket végezzünk, de folytatjuk a megkezdett munkát. Tudni akarjuk azt is, hogy az autók hány százaléka hagyja el Budakalászt Üröm, illetve Pomáz felé. Figyelembe véve az adatvédelmi jogszabályokat, ehhez a rendészek segítségét is igénybe vesszük majd, mert például a látási viszonyok (párás időjárás, esti fényviszonyok, elkoszolódott rendszámok) miatt a kamerás rendszámleolvasás a decemberi forgalomszámlálás napján bizonytalan volt. Az adatok alapján annyi azonban kijelenthető, hogy a járművek legalább 10-16 százaléka Pomáz felé elhagyta a települést. A mért eredmények szerint egyértelmű, hogy Klenityben a város belső forgalma dominál.

A kiértékelt adatok alapján megkezdtük a lehetséges beavatkozások vizsgálatát, a későbbikben pedig a lakosság bevonásával kívánjuk kialakítani az esetleges új forgalmi rendet. A biztonság növelése kiemelt szempont, az ezért vállalt kompromisszumok jelentős hatással lehetnek a megoldások eredményességére. Addig is kérünk mindenkit, hogy ha teheti, lehetőség szerint kerülje a felesleges autóhasználatot.

Köszönjük a számlálásban és adatfeldolgozásban résztvevők áldozatos munkáját! Ne feledjük, mindannyiunkat hazavárnak, vigyázzunk egymásra!

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

közlekedési munkacsoportja

 

Forrás: Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala