Szeptember 10-én, csütörtökön a Faluház nagytermében lakossági fórumot tartott az Önkormányzat. Az eseményt a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. képviselőivel közösen szervezték, de a partnerek röviddel a rendezvény előtt – a járványügyi helyzetre tekintettel – lemondták a személyes részvételt. Mivel a város számára fontos beruházásról van szó, a budakalásziak tájékoztatása érdekében – a biztonsági szabályok betartásával – megtartották a lakossági fórumot. Azt is lehetővé tették, hogy a város közösségi oldalán élőben is követhető legyen az esemény. A felvétel a város Youtube csatornáján ide kattintva tekinthető meg>> 

A helyszínen 35-40 budakalászi polgár volt jelen, a városi oldalon a közösségimédia-adást élőben 70-80 érdeklődő követte, a felvételt pedig az első napon több mint ötezren látták.

A tervek ismertetése előtt Forián-Szabó Gergely alpolgármester röviden összefoglalta a beruházás 35 évvel ezelőtt kezdődött történetét. Az elkerülőt évtizedeken keresztül csak távoli lehetőségként emlegették, sokan úgy beszéltek róla, hogy lehet, hogy soha sem fog megépülni. A megvalósulás első konkrét jele a 2016. október 10-én az állammal kötött peren kívüli megállapodásban volt olvasható (ennek a megállapodásnak a részeként mondott le a korábbi városvezetés az M0 miatt a városra zúduló gépjárműforgalom kárait ellentételező évi 250 milliós közútberuházásról, mely a következő szakasz átadásáig járt volna, és a budakalásziaknak járó kétmilliárd forintos kompenzációból egy állami feladatra, az új iskola felépítésére szerződtek). Az időközben fél-elkerülőre módosított út tervét akkoriban igyekeztek inkább elhallgatni a Budakalásziak elől, a megállapodásban szereplő projektről mindössze  egy polgármesteri interjú egyetlen mondatából lehetett értesülni.

Forián-Szabó Gergely az akkori civil kezdeményezés egyik motorja, jelenlegi alpolgármester beszámolt a 2016 végén indult lakossági összefogásról. Négy éve a civilek a tervek megalapozását kérték számon és igyekeztek elérni, hogy a pomázi mezőre tervezett út a kalászi házaktól távolabb, akár a Dobogókői útra, vagy ha az nem lehetséges, a kijelölt nyomvonaltól északabbra, a lakóházaktól távolabbra kerüljön. A kezdeményezők 2017 januárjára 1300 aláírást gyűjtöttek össze, ami megfelelő nyomatékot adott a lakossági kéréseknek.

A budakalászi lokálpatrióták által összeállított, Budakalász város nevében írt levéltervezetet ugyan a városvezetés aláírta és továbbította az illetékes minisztériumi vezetők felé, de a merev elutasítást tartalmazó választ – többszöri kérés és sürgetés ellenére – hosszú ideig elhallgatták a kezdeményezők és a lakosság elől. A civilek részéről akkor fogyott el a bizalom a városvezetés iránt, amikor a lakossági kezdeményezés képviselői egy minisztériumi találkozót is megszerveztek, de Rogán Lászlóék az utolsó pillanatban lemondták az alkalmat, így az egyeztetés elmaradt. Miután a nyomvonal áthelyezését illetően nem sikerült eredményt elérni, az önkormányzat a lakossági kéréseket meghallgatva egyéb kárenyhítő megoldások betervezését kérte. Az illetékes minisztérium elrendelése alapján a NIF Zrt. ígéretet tett egy zajvédő fal és erdősáv betervezésére, valamint több, Budakalász számára távlati kockázatot jelentő csomópont áthelyezésére, illetve áttervezésére.

Az új városvezetés tavaly ősszel az átadás-átvétel után haladéktalanul felkereste a NIF Zrt-t a Budakalászt érintő közúti fejlesztések ügyében. Az egyeztetéseken kiderült, hogy az M0 autóút folytatásának ügye ugyan halad, a megvalósítás közel 10 évet vehet igénybe.

Az elkerülő úttal kapcsolatban Budakalász új vezetése a korábbi ígéretek betartása mellett az út megépítésének támogatása mellett foglalt állást. A részletes műszaki megoldások áttekintése során a kérések (pl. zajárnyékolás biztosítása a HÉV feletti hídon is, kerékpárút kiépítése a város északi része felől a 11-es út és Szentendre irányába) a NIF Zrt. részéről támogatást nyertek. A most bemutatott tervek a korábban beígért, illetve a tervek felülvizsgálata során kért létesítményeket és védőelemeket rendre tartalmazzák.

A NIF Zrt. megrendelésére az UVATERV által készített terveket Bokory Gábor építőmérnök, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja mutatta be. A prezentációból kiderült, hogy az elkerülő projekt a 11-es számú út szélesítését is tartalmazza a Luppa csomópont és Szentendre között. A sávok szélesebbek, biztonságosabbak lesznek és a kétszer két sáv egy-egy leállósávval is kiegészül.

A nagyrészt pomázi területen épülő elkerülő út felüljárón halad át a HÉV felett, a Zrínyi utcával párhuzamos szakasz után a város északkeleti sarkától mintegy 150 méterre önálló körforgalommal keresztezi a Szentendre felé tartó Ország utat, majd innen halad tovább a 11-es úton megépülő új külön szintű csomópont felé. A prezentációban szereplő terveket az érdeklődők a teremben kihelyezett nagyméretű tervrajzokon is megtekinthették.

A lakossági fórum végén szó esett a 2008-ban Budakalász határában abbahagyott M0 autóút helyzetéről is. A korábban a civil kezdeményezést, de ma már a várost hivatalosan is képviselőktől elhangzott: a Budakalász belső útjait naponta terhelő átmenőforgalmat minden ésszerű megoldással csökkenteni kell. Egyes utcákban (pl. a József Attila utcában, a Pomázi úton és Budai úton) az elkerülő út megépítésétől is várhatunk forgalomcsökkentést, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az itt élők számára az M0 autóút 10-es útig tartó szakaszának átadása jelentheti majd a gyökeres változást. Sajnos a projekt az elmúlt tizenkét évben alig haladt. A NIF Zrt-től kapott információ szerint jelenleg a kiviteli tervekhez szükséges pályáztatás előkészítésénél tartanak, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi ütemben a munkálatok elkezdésére még hosszú évekig kell várni.

A tájékoztatón jelenlévők és a fórumot online követők kérdései a projektről:

Ki a beruházás tulajdonosa, ki döntött az útról, ki fogja kezelni? A válaszban elhangzott: az illetékes minisztérium elrendelése alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervezteti meg és választja ki a kivitelező céget, illetve felügyeli a kivitelezést. Ha az elkerülő út elkészül, az a Magyar Közút kezelésébe kerül majd.

A nyomvonal elhelyezését több felszóló is kritizálta. Arra voltak kíváncsiak, milyen műszaki vagy beruházói indok az, ami a lakossági egészségmegőrzést, azaz a minél távolabbi nyomvonalat felülírta? Az úthoz közeli ingatlanok értékcsökkenését ki fogja kártalanítani? A napi több ezer autó zaj- és légszennyezése szerintük negatív hatással lesz az ingatlanárakra, amit a tulajdonosok nyilván nem akarnak elszenvedni.

A válaszban elhangzott, hogy akkoriban a civil kezdeményezés vezetői is feltették ezeket a kérdéseket, de a lakóterületekhez túlságosan közel haladó nyomvonal tervezésére nem volt igazi magyarázat. Az egyetlen értékelhető érv az volt, hogy így Pomáznak nem lesz lehetősége feltárni az elkerülőtől Budakalász felé eső területeit, így azokat nem lehet majd beépíteni. A kockázatok a zajvédő létesítmények utólagos betervezésével és megépítésével csökkenthetőek. Miután a projekt már régóta szerepel a tervrajzokon, a környezeti terhelés pedig a határértékeken belül marad, a lakóknak nem sok esélyük van kártalanításra.

Az Ország út forgalmának változása kapcsán kérdezték, miért terveznek körforgalmat az Ország út és a Zrínyi utca kereszteződésénél? Bokory Gábor szerint a forgalomlassítási hatás miatt jó eszköz a körforgalom. Az Ország út északi részén lakók jelenleg 70-80 km/órás sebességgel száguldó járművek és az ezzel járó zaj mellett élnek. A városba érkező autók sebességét a körforgalom és más műszaki megoldások hatékonyan csökkenthetik. A körforgalom abban is segíthet, hogy a Budakalász északi részén élők a 11-es utat a Lenfonó csomópont, illetve a Klenity városrész terhelése nélkül könnyebben el tudják majd érni, a kerékpárosok pedig az új kialakításnak köszönhetően biztonságosan keresztezhetik az Ország utat.

A válaszokban elhangzott: az elkerülő út megépítésével megnyílik a lehetőség arra, hogy a város, anyagi lehetőségei függvényében, saját kezelésbe vegye majd az átmenő útjait. A saját kezelésbe vétel azt eredményezheti, hogy a Magyar Közút Zrt. helyett a város önállóan dönthet majd a további forgalomcsillapításról.

Az Ország út melletti járda rossz állapota, illetve egy részen a teljes hiánya is felmerült. Forián-Szabó Gergely válaszában elmondta, hogy sajnos a városban nagyon sok helyen rossz állapotban vannak a járdák, az Ország út melletti is ezen a listán van. A lehetőségek mentén mindenképpen fel kell újítani a járdákat és meg kell építeni a hiányzó szakaszokat is.

A következő hozzászóló fontosnak tartotta, hogy sikerült elérni, hogy a tervek ne  tartalmazzák a Pomázi Ipartelep bekötését és remélte, hogy ez a későbbiekben sem épülhet meg. A terveken szereplő 20 méter széles zajvédő erdősáv kapcsán arra volt kíváncsi, hány sor fát jelent majd ez a valóságban? Budakalász ebből az irányból kapja a jó levegőt. Az egész városnak jobb lenne, ha a Zrínyi utcai árokig érne az erdő, azt kérdezte, hogy van-e erre lehetőség? A jelenlegi terveken 20 méter széles erdősáv szerepel, amit az út számára kisajátított területre telepítenek majd, a nagynyomású gázvezeték nyomvonalán erdő pedig nem létesíthető. A felvetést továbbítjuk a NIF Zrt. illetékeseinek.

A következő kérdező azt szerette volna megtudni, hogy gyorsabb lesz-e a 11-es út a felújítás után? A válaszban elhangzott, hogy a sebességhatárok maradnak, de a szélesebb sávok és a leállósáv miatt biztonságosabb és folyamatosabb lehet a közlekedés, különösen baleset vagy műszaki probléma esetén.

A következő lakossági javaslat arra vonatkozott, hogy az elkerülő úton közlekedők sebességét egy kamerás ellenőrző pont (VÉDA) felszerelésével lehessen korlátozni, illetve kérdésként elhangzott, hogy osztrák mintára lehet-e majd éjszakai sebességkorlátozást bevezetni. A terv jelenleg 70 km/h-ás (a Pomázi út és az Ország út környezetében 40-60 km/h) sebességkorlátozást jelző táblákat tartalmaz, sebességmérésre alkalmas eszközt nem. A lakossági tájékoztatót megelőző napokban tartott egyeztetésen Budakalász képviselői ezt a kérést már megfogalmazták, jelezve, hogy ha a társhatóságok részéről nem érkezne meg időben a jóváhagyás, a tervezés és a kivitelezés során figyeljenek oda, hogy az ellenőrző pont a későbbiekben megépíthető legyen. Javaslatként az is elhangzott, hogy a sebességmérés mellé hang-traffipax is kerüljön. Valamennyi javaslatot továbbítani fogjuk az illetékeseknek.

 

Forrás: https://www.budakalasz.hu/lakossagi-forum-az-eszaki-elkerulo-utrol-2/