Többünkben megfogalmazódott az igény, hogy Budakalászon szükség lenne egy értékalapú, lokálpatrióta feladatokat vállaló közösségre. A szándék a 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület megalapításával mára tetté érett.

Közösségünk érzékeny a bennünket körülvevő természeti környezetre, ezért kizárólag a fenntartható fejlődést támogatjuk Budakalászon. A fejlődés számunkra nem az, ha városunkban valami „több” vagy „nagyobb” lesz, hanem ha attól az itt élők boldogabbak lesznek. Egészséges környezetet akarunk; nem akarunk több autót, nem akarunk több lakóparkot és nagyobb zsúfoltságot!

Fontosnak tartjuk, hogy lokálpatrióták vagyunk. Szeretjük Budakalászt és teszünk is érte. Védjük zöldterületeit, óvjuk épített és kulturális értékeit, és újakat is igyekszünk teremteni. Segítjük a tájékozódást és a tájékoztatást, mert a tisztánlátás egyre nehezebb. Szeretjük városunkat, ezért alakítani, formálni is kívánjuk jövőjét; megszólítva, közös gondolkodásra és cselekvésre bíztatva minden kalászit, aki azonosul céljainkkal:

  • A zsúfoltság, a gépjárműforgalom minden rendelkezésre álló eszközzel való csökkentése, a kerékpáros és a tömegközlekedés népszerűsítése.
  • Budakalász élhetőbb várossá formálása: a zöld területek megóvása, környezet-, természet- és vízbázisvédelem.
  • Fenntartható és felelős gazdálkodás Budakalász anyagi és természeti javaival.
  • Budakalász kisvárosi jellegének megtartása, a településidegen építési szokások visszaszorítása.
  • A kalásziak hiteles tájékoztatása, a vélemények összegyűjtése, az itt élők érdekképviselete.
  • Szolidaritás a budakalászi rászorulókkal, egy összetartó, büszke közösség építése.

Egyesületünk nem foglalkozik országos politikával és helyi pártokat sem támogat. Ha szükséges, javító szándékkal hívjuk fel a figyelmet a Budakalászon tapasztalt anomáliákra. Nem önös érdekből, hanem a közjó és a hibák kijavítása érdekében tesszük szóvá azokat a dolgokat, amiket más nem. Keressük az együttműködést a helyi történelmi egyházakkal, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel, az önkormányzattal, a budakalászi közösségekkel és emberekkel.

Kérdéseiket, észrevételeiket és jelentkezésüket szeretettel várjuk: info@husztizenegy.hu