Nagel István képviselőjelölt
7. sz.  választókörzet

Gyermekkoromban költöztem Budaka­lászra a szüleimmel és testvéreimmel. Feleségemmel és három gyermekünk­kel Szentistvántelepen lakom, ahol hamar aktív részesei lettünk a helyi kö­zösségeknek. Közgazdászként az ener­giaszektorban dolgozom projektveze­tőként, ami mellett a társadalmi fe­lelősségvállás, a közösségek szolgálata mindig jelen volt az életemben. 2019­-től az életem jelentősen megváltozott, miután a szavazók bizalmából képviselőként, illetve alpolgármesterként dolgozom a városért. Civil álláso­mat részmunkaidősre csökkentettem, hogy kellő figyelmet és időt fordíthassak a helyi ügyek előbbre vitelére. Legnagyobb örömöt az okoz, ha segíthetek a lakóknak problémáik megoldásában, a városunkat pedig a minőségi fejlődés­ben segíthetem.

Szeretem ezt a munkát. A 2011 Egyesületben olyan társakra találtam, akiknek hozzám hasonlóan fontos a város közösségének egyéni érdekek nélküli szol­gálata, környezeti kincseink megőrzése, a város jövőjének felelős alakítása. Az elmúlt években az alapokat letettük, a korrupciót felszámoltuk, a koráb­bi adósságokat visszafizettük, a várost fenntartható pályára állítottuk. Megol­dásokat dolgoztunk ki a város kihívásaira, így a következő 5 év az eredmények megtartása mellett a tervek megvalósításáról szólhat. Ehhez kérjük az Önök felhatalmazását.

Megcsináltuk

 • Északi fél-elkerülő módosított terveibe bekerült a lakott területek védelmét szolgáló zajárnyékolás
 • Telepi Ovi felújítás: udvar elkészült, belső felújítás folyamatban
 • Telepi Suli parkolás + csapadékvíz elvezetés
 • Pomázi út járdafelújítás (Klisovác utcától a Liget utcáig)
 • Gyalogos kapcsolatok fejlesztése:
  • Taván lépcső újjáépítése
  • Promontor lépcső
 • Hegyalja út vízelvezető árok újjáépítése
 • Taván csatornázás
 • Útfelújítások (Lugas utca, Szőlő utca)

Céljaink

 • Taván szilárd burkolatú út és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezés lakossági együttműködéssel
 • Vincellér utca területrendezése és felújítása
 • Gyalogos kapcsolatok fejlesztése:
 • Szőlőskert utcai gyalogos átjáró fejlesztése
 • Taván lépcső felső szakaszának felújítása
 • Taván játszótér megvalósítása, zöldfelületek tervezése és fejlesztése
 • Puttony utca ivóvíz ellátás rendezése
 • Szentistvántelep HÉV-hez közeli, mélyebben fekvő területeinek talajvíz rendezése
 • Pomázi út járda felújítása

A választókörzetek térképe