Dr. Váli István képviselőjelölt
3. sz. választókörzet

2010­-ben költöztem Budakalászra, csa­ládi házunkat, melyben három gyerme­kemmel élek, az Alsó­ Berdón építettem fel. Családom több szálon is kötődött a településhez. Dédapámnak a szent­istvántelepi polgárok emléktáblát állí­tottak a Telepi Suliban, hálából annak felépítéséért.

Építészmérnök vagyok és a BME-­n ta­nítok. 2006-­ban hobbiként alapítottam egy művésztelepet Olaszországban, mely azóta is a magyar felsőoktatás­ban tanuló diákok egyik alkotó bázi­sa. Az olasz kisvárosban sok példaértékű tapasztalatot szereztem a közélet működéséből és a helyi hagyományokra építő városfejlesztésből.

A 2011 Egyesület alapító tagja vagyok, 2019-­ben a körzetem képviselőjévé választottak. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot vezetem. Büszke vagyok rá, hogy munkatársaimmal együtt gyökeres változást tudtunk elérni Budakalász fejlődési irányának meghatározásában. A korábbi, a közérdek helyett sokszor magánérdekeket szolgáló, a település jövőjét felélő sodródás he­lyett sikerült lerakni egy hosszabb távon is élhető és fenntartható fejlődési irány alappilléreit. A koncepcionális tervek mellett építészmérnökként számos eset­ben konkrét megoldások előkészítésével is tudtam segíteni a város fejlesztését. Örömömre szolgál, hogy a tervek egy része már a jelenlegi ciklusban valóra válhatott, csapatommal szívesen folytatnám a munkát.

Megcsináltuk

 • Gyalogos kapcsolatok javítása
  • Kálvária utcai járda
  • Gyalogos sétány
  • Gyümölcs utca – Kálvária utca csomópont
  • A Berdó gyalogos tengely előkészítése: új szabályozás, illetve területszerzés
  • Gyalogos átkelők tervezése a Damjanich utcán a Diófa, Fürj és Sólyom utcáknál
 • Útfejlesztések
  • III. kerület felé autóval járható levezető útvonalak kialakítása
  • Cseresznyés utca újjáépítése
  • Földutak cementes stabilizálása: Kálvária utca, Gyümölcs utca, Barbara köz, Keskeny utca
  • Földutak mart aszfaltos felújítása: Berdó utca
  • Felsővár utca kiviteli terveinek elkészítése
 • Fásítás
 • Utcanévtáblák kihelyezése

Céljaink

 • Közvilágítás korszerűsítése és bővítése (kivitelezési szakaszban)
 • Gyalogos kapcsolatok javítása
  • Gyalogos átkelők megvalósítása a Damjanich utcán
  • További gyalogos átkelők, illetve más gyalogos átkelőket megközelítő járdaszakaszok előkészítése a Damjanich utcán
  • “Berdó gyalogos tengely” folytatása a Budai út, Budakalász HÉV állomás felé
 • Útfejlesztés
  • Földutak felújításának folytatása, szilárd burkolatú utak építése a lakosok bevonásával
  • Felsővár utca fejlesztésének előmozdítása, lehetséges pályázatokon való részvétel
 • Berdó csatornázás 2. ütem elindítása a lakosok bevonásával
 • Gyalogos híd előkészítése a Diófa és Szegély utcák között a patak felett

A választókörzetek térképe