Elfogadta a 2024-es költségvetést a Képviselő-testület. A korábbi évek felelős gazdálkodásának és a sikeres pályázatoknak köszönhetően idén több mint 1,5 milliárd forint értékű beruházás és felújítás valósulhat meg Budakalászon.

A februári rendes testületi ülés legfontosabb napirendi pontja az idei költségvetési rendelet megalkotása volt. A Képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta az idei költségvetési rendeletet. A könyvvizsgálói jelentés megállapította: az elkészült anyag mindenben megfelel a jogszabályoknak. Budakalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezete a jogszabályi előírásoknak megfelel, a költségvetésben a pénzügyi egyensúly biztosított. A bevételek és a kiadások tervezése megalapozott. A költségvetés a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását, a város és az intézmények üzemeltetését biztosítani tudja.

Takarékos gazdálkodás

A központi költségvetésből érkező támogatások a tavalyi teljesítéshez képest jóval az infláció alatt (mindössze 0,24%-kal) emelkednek. Ezzel párhuzamosan Budakalásznak szolidaritási hozzájárulás címen idén már 215 millió forintot kell befizetnie az államkasszába, ami 57 millió forinttal több, mint a tavalyi elvonás. A központi finanszírozás egyenlege így összességében 54 millió forintos csökkenést mutat a 2023. évi teljesítéshez képest.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2024-ben is takarékos gazdálkodás jellemzi a költségvetést. A kiadási oldalon az infláció miatti költség-növekedés mellett a központilag meghirdetett béremelésekre is biztosítani kell a szükséges forrásokat. A bevételi oldalon elsősorban a vállalatoktól érkező befizetések emelkednek, a lakosság adóterhei idén sem növekednek.

Adósságmentes Budakalász

A városvezetés kitart amellett, hogy hitel felvételére ne kerüljön sor, sőt: a 2014-ben felvett kölcsönök törlesztésének lezárásával idén teljesen adósságmentessé válik a város. Az idei gazdálkodási lehetőségeket javítja, hogy tavaly a tervezetthez képest több százmillió forint többletbevételt sikerült elérni, amihez a rendszeres adó-ellenőrzések, valamint a korábbi kintlévőségek behajtása is jelentősen hozzájárult. Az elmúlt évek sikeres pályázatain elnyert források 710 millió forinttal növelik a város idei fejlesztési keretét.

Több mint 1,5 milliárd forint jut idén fejlesztésekre

„A fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhető, hogy a szűkülő központi finanszírozás mellett is több pénz jut fejlesztésekre. Az idei költségvetésben beruházásokra és felújításokra összesen több mint 1,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre.” – mondta Forián-Szabó Gergely alpolgármester.

Az előkészített fejlesztések közül idén megvalósul a közvilágítás korszerűsítése, az Egészségház bővítése, a Faluház udvarának átépítése, ehhez kapcsolódva elindul a Lenfonó terület parkosítása a Ciklámen utca felől. Hamarosan elkészül a Petőfi tér Táncsics utca felé történő bővítése, átépül Kálvária utca – Gyümölcs utca torkolata. Megújulnak a Telepi Óvoda belső terei és számos fejlesztés lesz a Nyitnikék Óvodában is, a Csalogány utcai temető pedig új vizesblokkot kap.

Az útfelújítási program folytatása mellett a gyalogos közlekedés feltételei is javulnak: új járdák és gyalogátkelőhelyek tervezése, illetve kivitelezése is szerepel az idei költségvetésben. A régóta várt beruházások közül kiemelendő a Duna-part közművesítése, a szolgáltatói egyeztetések után a következő hónapokban megkezdődhet a tervezési munka. Új árvízvédelmi terv és klímavédelmi akcióterv is készül. A számos egyéb tételt is tartalmazó idei beruházási és felújítási tervekről az előterjesztés mellékleteiben lehet tájékozódni.

Közösségi költségvetés, sporttámogatások: emelkedő keretösszegek  

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében – az elmúlt évi 10 millióhoz képest – 13 millió forintos keretet szavazott meg közösségi költségvetésre, arra, hogy a budakalászi polgárok által beadott ötletek közül a legnagyobb támogatottságot élvező javaslatok megvalósulhassanak. A sportegyesületek, illetve sportprogramok támogatására is több jut idén: az elfogadott költségvetésben a sportcélra elkülönített pályázati keret 15 millió forintról 20 millió forintra emelkedik.

A februári rendes testületi ülésen tárgyalt valamennyi előterjesztés ITT megtalálható. A Képviselő-testületi ülés teljes felvétele hamarosan megtekinthető lesz vágatlanul a TV Budakalász videómegosztó-csatornáján (https://www.youtube.com/@TVBudakalasz).

Forrás: www.budakalasz.hu
Diagram: köszi András 😉