A 2011 Egyesületet 2019 áprilisában a 13 alapító azzal a céllal hozta létre, hogy Budakalászon a város értékeit megvédje azoktól a rossz tendenciáktól, melyek az elmúlt esztendőkben látványosan felerősödtek: a település tulajdonában lévő nagyértékű ingatlanok eladása, azokon lakóparkok, társasházak létesítése, a zöldterületek folyamatos elsorvasztása, a helyi igényekkel szemben egy bizonyos vállalkozói réteg érdekeinek támogatása a városvezetés részéről.

Mivel választási év volt a 2019-es esztendő, az Egyesület úgy döntött, hogy a közéletben való közvetlen részvétellel megpróbálja az eredeti céljait közvetlenebbül is érvényesíteni, ezért jelölteket és polgármesterjelöltet is állít az őszi önkormányzati választásokon.

Az Egyesület megismertetése céljából több kiadványt is megjelentettünk, melyekben igyekeztünk feltárni azokat a közéleti történéseket, melyek addig Budakalászon  nem voltak általánosan ismertek.

A természeti környezet megóvása érdekében az Egyesület bekapcsolódott azokba az eljárásokba, akciókba, melyek a várost területén különféle környezetkárosítással és ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatosan indultak (kőszállítás, fák kivágása, zöld területek átminősítése, a vízbázist veszélyeztető beruházások, stb). Részben ezeknek, részben a közelgő választásoknak volt tulajdonítható, hogy Egyesületünket és azok tagjait sok nemtelen, hazug, lejárató szándékú rágalom érte és éri azóta is helyben illetve az országos sajtóban is. Ebből is látható, hogy az Egyesület léte komoly érdekeket sért. Most látjuk igazán, hogy az Egyesület jelöltjeinek kiválasztásakor tett hirtelen külsős egyéni felajánlkozások mögött milyen hátsó szándékok húzódtak. Óvatosságunk nem volt alaptalan, a feltételezéseink beigazolódtak

Az októberi helyhatósági választásokon teljes volt a siker, az Egyesület jelöltjei minden egyéni körzetben nyertek és a polgármesteri szék is a miénk lett.

Ezek után át kellett venni a város vezetését, mely nem ment zökkenők nélkül. A városvezetés és a képviselők munkáját az Egyesület tagjai részben a Bizottságokban vállalt szerepükkel, részben egyéb külső szakértői támogatásukkal igyekeztek segíteni.

A választási siker miatt újra kellett gondolni az Egyesületi életet is, mert a városvezetésbe bekerült elnökségi tagok kevesebbet tudtak vállalni az egyesületi élet irányításából. Így került sor arra, hogy a november 21-ei Közgyűlésen a tagság módosította az Alapszabályt és a három fős Elnökség helyére 5 fős testületet szavazott meg, melyből egyelőre csak egy tisztséget töltött be, Vadler Zoltán személyében. Egyéb módosítások: Simon Péter vezeti az adminisztrációt, és a dokumentáció az Egyesület székhelyén kerül elhelyezésre. Ezen kívül a tagság döntött 11 új tag felvételéről is, illetve létrehozta a pártoló tag intézményét is, ahová 7 főt vett fel.

 

Az Egyesület az Alapszabályban foglalt feladatait 2019-ben ellátta.
Az Egyesület életében a 2019-es évben rendkívüli esemény nem történt.
Az Egyesület tagsága a 2019. évi beszámolót elfogadta.

 

Budakalász, 2020. szeptember 28.

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2019. év (PK-542)